Καλλιέργειες

Η εταιρεία Α.Ν.Ε.Α έχει επενδύσει στην ‘παρθένα’ Αμαριώτικη Φύση και ακολουθεί κατα κανόνα βιολογικό και όχι συμβατικο τρόπο καλλιέργειας.