Δ.Σ ΑΝΕΑ ΑΜΑΡΙΟΥ Α.Ε

ΑΝΕΑ Α.Ε

ΑΝΕΑ  ΑΜΑΡΙΟΥ Α.Ε

Συνθεση Δ.Σ

Προβιάς Αλέξανδρος Πρόεδρος

Νεονάκης Νικόλαος Αντιπρόεδρος

Μουρτζανός Νικόλαος Μέλος

Καλαγασίδης Σταύρος Μέλος

Καλοειδάς Κ. Μιχαήλ Μέλος