GR FR DE ES EN
3.6 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Απαντήσεις της ΕΕ στην κλιματική αλλαγή

Διαβάστε ακόμη

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις λύσεις στις οποία εργάζονται η ΕΕ και το Κοινοβούλιο.

Περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη: ένα θέμα αύξησης 2°C

Οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί σημαντικά από τη βιομηχανική επανάσταση και η τελευταία δεκαετία (2010-2019) ήταν η θερμότερη δεκαετία που έχει καταγραφεί. Από τα 20 θερμότερα χρόνια, τα 19 έχουν συμβεί από το 2000.

Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής του Copernicus δείχνουν ότι το 2020 ήταν επίσης το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί για την Ευρώπη. Τα περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό οφείλεται στην αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) που παράγονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία είναι σήμερα 0,94 έως 1,03 °C υψηλότερη από ό, τι στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι επιστήμονες θεωρούν την αύξηση κατά 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα ως ένα όριο με επικίνδυνες και καταστροφικές συνέπειες για το κλίμα και το περιβάλλον.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διεθνής κοινότητα συμφωνεί ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη πρέπει να παραμείνει πολύ κάτω από την αύξηση κατά 2°C.

Γιατί είναι σημαντική μια απάντηση της ΕΕ;

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η ΕΕ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εκπομπός αερίων θερμοκηπίου στον κόσμο μετά την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Οι προσπάθειες της ΕΕ αποδίδουν καρπούς.

Το 2008, η ΕΕ έθεσε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020. Μέχρι το 2019, οι εκπομπές είχαν μειωθεί κατά περισσότερο από 28%.

Ποιοι είναι οι στόχοι της ΕΕ;

Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως 2030.In επιπλέον, η ΕΕ δεσμεύτηκε να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Έχει θέσει σε εφαρμογή διάφορα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τον Ιούνιο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα, καθιστώντας την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 νομικά δεσμευτική στην ΕΕ και θέτοντας έναν ενδιάμεσο στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 55% έως το 2030.

 

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η ΕΕ έχει θεσπίσει διαφορετικούς τύπους μηχανισμών ανάλογα με τον τομέα.

Για να μειωθούν οι εκπομπές από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη βιομηχανία, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή την πρώτη μεγάλη αγορά άνθρακα. Με το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ΣΕΔΕ), οι εταιρείες πρέπει να αγοράζουν άδειες εκπομπής CO2, οπότε όσο λιγότερο ρυπαίνουν, τόσο λιγότερο πληρώνουν. Το σύστημα αυτό καλύπτει το 40% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ.

Για άλλους τομείς, όπως οι κατασκευές ή η γεωργία, οι μειώσεις θα επιτευχθούν μέσω συμφωνημένων εθνικών στόχων εκπομπών, οι οποίοι υπολογίζονται, με βάση το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των χωρών.

Όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, στις αρχές του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τη θέσπιση νομοθεσίας για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 37,5% για τα νέα αυτοκίνητα, κατά 31% για τα φορτηγά και κατά 30% για τα νέα φορτηγά μέχρι το 2030.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν απαιτήσεις της ΕΕ για τα πλοία να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τον Σεπτέμβριο του 2020, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της συμπερίληψης των θαλάσσιων μεταφορών στο ΣΕΔΕ από το 2022 και του καθορισμού δεσμευτικών απαιτήσεων για τις ναυτιλιακές εταιρείες να μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.

Η ΕΕ επιθυμεί επίσης να χρησιμοποιήσει τη δύναμη απορρόφησης co2 των δασών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το 2017, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ ενός κανονισμού για την πρόληψη των εκπομπών που προκύπτουν από την αποψίλωση των δασών και την αλλαγή της χρήσης της γης (LULUCF).

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να καταλήξει σε πρόταση αργότερα αυτό το έτος για έναν μηχανισμό προσαρμογής των συνόρων άνθρακα, ο οποίος θα ενθαρρύνει τις εταιρείες εντός και εκτός της ΕΕ να απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, τοποθετώντας μια τιμή άνθρακα στις εισαγωγές ορισμένων αγαθών εάν προέρχονται από λιγότερο φιλόδοξες για το κλίμα χώρες. Αποσκοπεί στην αποφυγή διαρροής άνθρακα, η οποία συμβαίνει όταν οι βιομηχανίες μεταφέρουν την παραγωγή σε χώρες με λιγότερο αυστηρούς κανόνες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Αντιμετώπιση της ενεργειακής πρόκλησης

Η ΕΕ καταπολεμά επίσης την κλιματική αλλαγή με μια πολιτική καθαρής ενέργειας που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το 2018. Το επίκεντρο είναι η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που καταναλώνεται στο 32% έως το 2030 και η δημιουργία της δυνατότητας για τους ανθρώπους να παράγουν τη δική τους πράσινη ενέργεια. Επιπλέον, η ΕΕ επιθυμεί να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση κατά 32,5% έως το 2030 και να θεσπίσει νομοθεσία για τα κτίρια και τις οικιακές συσκευές.

 

Οι στόχοι τόσο για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και για την ενεργειακή απόδοση θα αναθεωρηθούν στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένας χάρτης πορείας για να καταστεί η Ευρώπη μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Ένας από τους στόχους της είναι ένα νομικό πλαίσιο για το κλίμα: ο νόμος της ΕΕ για το κλίμα, ο οποίος θα καταστεί νομικά δεσμευτικός για όλες τις χώρες της ΕΕ το 2021.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας καθορίζεται στη δέσμη fit for 55 που παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021. Θα περιλαμβάνει την αναθεώρηση της νομοθεσίας που συνδέεται με την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το ΣΕΔΕ, τον μηχανισμό συνόρων άνθρακα και τις εκπομπές CO¹ για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Διαβάστε περισσότερα για την Πράσινη Συμφωνία

 

Χρηματοδότηση της ΕΕ για το κλίμα

Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Πράσινη Συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2020 το επενδυτικό σχέδιο γιατη βιώσιμη Ευρώπη , το οποίο αποσκοπεί στην προσέλκυση τουλάχιστον 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων κατά την επόμενη δεκαετία.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει τις περιφέρειες και τις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από μια πράσινη μετάβαση, για παράδειγμα περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα.

Η ΕΕ εισήγαγε νέους κανόνες για να καθορίσει τι χαρακτηρίζεται ως πράσινες ή βιώσιμες δραστηριότητες. Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες και να αποφευχθεί η μετάβαση της χρηματοδότησης σε λεγόμενα έργα οικολογικού πλυσίματος που ισχυρίζονται ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι.

Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027και σύμφωνα με τις προσπάθειες ανάκαμψης, η ΕΕ θα διασφαλίσει τη χρηματοδότηση για τη γεωργία, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα Life,το πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, τα περιφερειακά ταμεία και τα ταμεία συνοχής, σύμφωνα με το φιλόδοξο για το κλίμα.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα