GR FR DE ES EN
26.7 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Πέμπτη, 24 Ιουνίου, 2021

Αξιολόγηση

Διαβάστε ακόμη

Οι ευρωβουλευτές κάνουν απολογισμό των εξελίξεων και προτείνουν τρόπους βελτίωσης της προσέγγισης της ΕΚ προς τα εμπρός, με στόχο την επικείμενη έκθεση του 2021 σχετικά με το κράτος δικαίου στην ΕΕ.

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ενέκρινε την Πέμπτη την έκθεση πρωτοβουλίας του Domènec Ruiz Devesa (S&D, ES) σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου για το 2020 με 49 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 4 αποχές. Επισημαίνει τομείς βελτίωσης και καθορίζει τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες των Κοινοβουλίων για την προστασία των αξιών της ΕΕ.

Μαθήματα από το 2020

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι η έκθεση του 2020 δεν περιλαμβάνει πλήρως τις αξίες του άρθρου 2 και ότι η Επιτροπή δεν συμβουλεύτηκε τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, σχετικά με την ανάπτυξη της μεθοδολογίας της. Επαναλαμβάνοντας την έκκληση για έναν μόνιμο, ολοκληρωμένο μηχανισμό, τονίζουν ότι η συμπερίληψη σαφών συστάσεων σε μελλοντικές εκθέσεις είναι απαραίτητη, καθώς θα πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για να αποφασιστεί εάν θα ενεργοποιηθούν ένα ή περισσότερα σχετικά μέσα – όπως η διαδικασία του άρθρου 7, ο μηχανισμός αιρεσιμότητας του προϋπολογισμού,το πλαίσιο για το κράτος δικαίου ή οι διαδικασίες επί παραβάσει.

Το κείμενο επαναλαμβάνει τη σημασία του εκ των προτέρων εντοπισμού των κινδύνων και καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην ανάλυση της κατάστασης, αντί να περιγράφει απλώς τις παραβιάσεις, για παράδειγμα μέσω:

βαθύτερα κεφάλαια ανά χώρα με συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως προθεσμιών και δεικτών αναφοράς·
διαφοροποιημένη υποβολή εκθέσεων για τη διάκριση μεταξύ συστημικών και ατομικών, αποσυνδεδεμένων παραβιάσεων του κράτους δικαίου·
διευρυμένο πεδίο εφαρμογής και συμπερίληψη σημαντικών στοιχείων από τον κατάλογο ελέγχου της Επιτροπής για το κράτος δικαίου της Επιτροπής της Βενετίας για το 2016·
μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση σχετικά με τις διασυνδέσεις μεταξύ των τεσσάρων πυλώνων της έκθεσης και τον τρόπο με τον οποίο οι συνδυασμένες ελλείψεις μπορεί να ισοδυναμούν με συστημικές (κινδύνους) παραβιάσεων· και
τον προσδιορισμό των οριζόντιων τάσεων σε επίπεδο Ένωσης, όταν ορισμένα μέτρα ή πρακτικές μπορούν να αναπαραχθούν ή όταν η σοβαρότητα και το πεδίο εφαρμογής τους ενδέχεται να επηρεάσουν την Ένωση στο σύνολό της.
Η δικαστική ανεξαρτησία και η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ

Το κείμενο αναφέρεται στην “έντονη επιδείνωση” της δικαστικής ανεξαρτησίας σε ορισμένα κράτη μέλη και στην αυξανόμενη “ανοικτή έλλειψη συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Δικαστηρίου”. Ανησυχώντας για την «αδυναμία της Επιτροπής να αντιδράσει άμεσα και νομικά», καλεί την Επιτροπή να ορίσει τέτοιες περιπτώσεις «σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου». Οι ευρωβουλευτές καταγγέλλουν «την πολιτική πίεση στην Ουγγαρία και την Πολωνία […] για να αποφύγουν οι εθνικοί δικαστές να κάνουν ερωτήσεις στο ΔΕΕ», κατά παράβαση των Συνθηκών. Καλούν την Επιτροπή να συμπεριλάβει σε μελλοντικές εκθέσεις στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις αποφάσεις του ΔΕΕ και να ανταποκριθεί κατάλληλα, για παράδειγμα μέσω διαδικασιών επί παραβάσει.

Διαφθορά, ελευθερία έκφρασης, έλεγχοι και ισορροπίες

Υπογραμμίζοντας ότι η διαφθορά υπονομεύει το κράτος δικαίου, την εμπιστοσύνη του κοινού, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη έννομη τάξη της Ένωσης και ότι απαιτούνται καλύτερα εργαλεία, οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι η αξιολόγηση του πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις εξακολουθεί να απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από την έκθεση του 2020. Χαιρετίζουν τη συμπερίληψη ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, αλλά εκφράζουν τη λύπη τους για την έλλειψη αξιολόγησης της ανεξαρτησίας των δημόσιων και ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης και προειδοποιούν για την επιδείνωση της κατάστασης και τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων. Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν για τα έκτακτα μέτρα για τον Covid-19 που χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την ταχεία θέσπιση νομοθεσίας που εισάγει διακρίσεις και καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει την παρακολούθησή της για να διαπιστώσει εάν τα μέτρα είναι απαραίτητα, αναλογικά (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικά δίκαιων) και προσωρινά. Ανησυχούν βαθύτατα για τις πρόσφατες προσπάθειες στην Πολωνία να υπονομεύσει την ανεξαρτησία του εθνικού Διαμεσολαβητή και εκφράζουν τη λύπη τους για τη μη εφαρμογή απόφασης του ΔΕΕ στην Ουγγαρία σχετικά με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στη χρηματοδότηση οργανώσεων πολιτών, προτρέποντας την Επιτροπή να παραπέμψει την Ουγγαρία στο ΔΕΕ και να ζητήσει αποτρεπτικές οικονομικές κυρώσεις.

Επόμενα βήματα

Η έκθεση αναμένεται να κατατεθεί στην ολομέλεια του Ιουνίου ΙΙ (23-24 Ιουνίου), ώστε να μπορέσει να εγκριθεί πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής για το κράτος δικαίου για το 2021.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθροΈγκριση
Επόμενο άρθροΑποκατάσταση

Τελευταία άρθρα