GR FR DE ES EN
3.9 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Διεθνείς δημόσιες συμβάσεις: ένα νέο μέσο για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Διαβάστε ακόμη

Η Επιτροπή Εμπορίου ενέκρινε τη θέση της σχετικά με το σχέδιο διεθνούς μέσου προμηθειών με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας ευκαιριών για τις εταιρείες της ΕΕ που υποβάλλουν προσφορές εκτός της ΕΕ.

Το προτεινόμενο Διεθνές Μέσο Προμηθειών (IPI) θεσπίζει μέτρα που περιορίζουν την πρόσβαση σε ανοικτές προσφορές δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ από τρίτες εταιρείες από χώρες που δεν προσφέρουν παρόμοια πρόσβαση σε εταιρείες της ΕΕ. Σύμφωνα με το κείμενο που εγκρίθηκε τη Δευτέρα από 36 υπέρ, καμία ψήφο κατά και έξι αποχές και ανακοινώθηκε την Τρίτη, το μέσο θα εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να καθορίσει εάν και σε ποιο βαθμό οι εταιρείες από τρίτη χώρα πρέπει να υπόκεινται σε μέτρο ΔΠΔ. Στόχος του ΔΤΚ είναι να ενθαρρύνει το άνοιγμα αυτών των προστατευόμενων αγορών.

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν τον γενικό στόχο του μέσου, αλλά τροποποίησε τον σχεδιασμό, το πεδίο εφαρμογής και τις διακριτικές εξουσίες των κρατών μελών στην εφαρμογή του.

Εργαλεία της ΕΕ για την αποκατάσταση της άνισης πρόσβασης, με λιγότερες εξαιρέσεις

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε δύο τύπους μέτρων ΔΠΣ από τα οποία η Επιτροπή μπορεί να επιλέξει να αποκαταστήσει την άνιση πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων: την προσαρμογή της βαθμολογίας των προσφορών που υπέβαλαν οι εταιρείες που υπόκεινται σε ΔΠΣ (χωρίς να επηρεάζεται το τίμημα που πρέπει να καταβάλει ο πλειοδότης) ή τον αποκλεισμό της εταιρείας από την υποβολή προσφορών.

Επιπλέον, η επιτροπή μείωσε σε δύο τον αριθμό των εξαιρέσεων όταν οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εξαιρεθούν από τα μέτρα IPI: όταν όλες οι προσφορές προέρχονται από εταιρείες από χώρες που υπόκεινται σε μέτρο IPI· και σε περιπτώσεις όπου το δημόσιο συμφέρον υπερισχύει των ζητημάτων ΔΔΙ, όπως σε τομείς δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ευρωβουλευτές του εμπορίου επιμένουν επίσης να εξαιρούν εταιρείες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Επιτροπή Εμπορίου έφερε επίσης όλες τις ευρωπαϊκές δημόσιες αναθέτουσες αρχές στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΣ για να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Επηρεάζονται περισσότερες προσφορές

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να καθορίσουν διαφορετικά κατώτατα όρια για να καθορίσουν ποιες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπόκεινται σε μέτρο ΔΠΔ: εκείνες αξίας τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων ευρώ για έργα και παραχωρήσεις και 5 εκατομμυρίων ευρώ για αγαθά και υπηρεσίες.

 

“Η ψηφοφορία για το ΔΤΠ αποτελεί σημαντικό μήνυμα τόσο προς τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μας όσο και προς τους εταίρους μας σε τρίτες χώρες: η έλλειψη ίσων τομέων ανταγωνισμού έχει διατηρηθεί για αρκετό καιρό. Η Επιτροπή Εμπορίου δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαίοι προσφέροντες θα έχουν την ίδια πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων σε τρίτες χώρες με τους προσφέροντες τρίτων χωρών στην ΕΕ. Εργαστήκαμε γρήγορα ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες μας σε λιγότερο από τρεις μήνες. Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει αυτόν τον ρυθμό με σκοπό την ολοκλήρωση των τριμερών διαπραγματεύσεων την άνοιξη του 2022», δήλωσε ο εισηγητής Daniel Caspary (ΕΛΚ, DE).

Επόμενα βήματα

Το εγκριθέν σχέδιο έκθεσης θα κατατεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο, μετά την οποία μπορούν να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις.

Φόντο

Η ΕΕ έχει ανοίξει τις αγορές δημόσιων συμβάσεων σε σημαντικό βαθμό σε ανταγωνιστές από τρίτες χώρες και τάσσεται υπέρ του τερματισμού των προστατευτικών μέτρων στις διεθνείς αγορές δημόσιων συμβάσεων. Οι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της ΕΕ έχουν διαφορετικούς βαθμούς περιορισμών που περιορίζουν την πρόσβαση των εταιρειών της ΕΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων.

Το Κοινοβούλιο επεξεργάζεται τον φάκελο από την αρχική πρόταση της Επιτροπής το 2012 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε το 2016. Τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία επί του θέματος μόλις τον Ιούνιο του 2021.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα