GR FR DE ES EN
21 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Δευτέρα, 14 Ιουνίου, 2021

Επιπτώσεις

Διαβάστε ακόμη

Το αποθεματικό προσαρμογής για το Brexit θα πρέπει πρωτίστως να στηρίζει τις χώρες και τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Την Τρίτη, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ενέκρινε τη θέση της σχετικά με το Αποθεματικό Προσαρμογής για το Brexit (BAR), ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο σχετικά με την τελική μορφή του εργαλείου. Το σχέδιο έκθεσης εγκρίθηκε με 35 ψήφους υπέρ, μία κατά και 6 αποχές.

Το ταμείο των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε τιμές 2018 – 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές) θα συσταθεί ως ειδικό μέσο εκτός των ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027.

 

– προχρηματοδότηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021 και το 2022·

– το υπόλοιπο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2025, το οποίο διανεμήθηκε με βάση τις δαπάνες που αναφέρθηκαν στην Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την προχρηματοδότηση.

Μέθοδος κατανομής.

Σύμφωνα με αυτή τη νέα μέθοδο, η Ιρλανδία θα είναι μακράν ο μεγαλύτερος δικαιούχος σε απόλυτες θητείες, ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο.

 

Σύμφωνα με την πρόταση του Κοινοβουλίου, το Αποθεματικό θα στηρίξει τις δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 που πρότεινε η Επιτροπή. Η παράταση θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να καλύψουν τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, την 1η Ιανουαρίου 2021, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις του Brexit.

Οι ευρωβουλευτές απαίτησαν επίσης να αποκλειστούν οι χρηματοπιστωτικές και τραπεζικές οντότητες που επωφελούνται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ από τη λήψη στήριξης από την BAR.

Για να είναι επιλέξιμα για ενίσχυση, πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης:

– τις ΜΜΕ και όσους είναι αυτοαπασχολούμενοι για να ξεπεράσουν τον αυξημένο διοικητικό φόρτο και τις λειτουργικές δαπάνες·

– αλιεία μικρής κλίμακας και τοπικές κοινότητες που εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου (τουλάχιστον το 7% των εθνικών κονδυλίων για τις ενδιαφερόμενες χώρες), και

– να βοηθήσει τους πολίτες της ΕΕ που εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο να επανενταχθούν.

 

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια της ΕΕ θα φτάσει στις χώρες, τις περιφέρειες, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που πλήττονται περισσότερο από το Brexit. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που ήδη πλήττονται από την κρίση του COVID-19 δεν θα πρέπει να πληρώνουν δύο φορές για την πανωλεθρία του Brexit. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το αποθεματικό είναι τόσο σημαντικό και πρέπει να καταβληθεί το συντομότερο δυνατόν, βάσει στατιστικών και μετρήσιμων δεδομένων», υποστήριξε ο εισηγητής του Pascal Arimont (EEP, BE).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Younous Omarjee (Αριστερά, FR), δήλωσε: «Η επιτροπή έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ενότητα. Τροποποιήσαμε τον κανονισμό ώστε να καταστεί όσο το δυνατόν πιο λειτουργικός, όσο το δυνατόν πιο κοντά στις προσδοκίες των περιφερειών και των τομέων που επηρεάζονται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε γρήγορα και αναμένουμε από το Συμβούλιο να επιδείξει την ίδια αποφασιστικότητα και, ως εκ τούτου, να είναι ευέλικτο στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως ο τριμερής διάλογος.»

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο αναμένεται να επιβεβαιώσει το σχέδιο εντολής κατά την πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας τον Ιούνιο. Στη συνέχεια, οι συνομιλίες με το Συμβούλιο θα αρχίσουν αμέσως με στόχο την επίτευξη συνολικής συμφωνίας με την πορτογαλική Προεδρία τον Ιούνιο.

 

 

Στις 25 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για το αποθεματικό προσαρμογής για το Brexit, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθροΑνησυχητικό
Επόμενο άρθροΠορτρέτα

Τελευταία άρθρα