GR FR DE ES EN
7.6 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

Επιστροφή μεταναστών: γεγονότα και πολιτική της ΕΕ

Διαβάστε ακόμη

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ για την επιστροφή των μεταναστών για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προτεραιότητα στις εθελοντικές επιστροφές. Δείτε τα γεγονότα και τους αριθμούς στα ενημερωτικά μας γραφήματα.

Υπάρχουν κενά και ελλείψεις στην πολιτική της ΕΕ για την επιστροφή των μεταναστών, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές σε ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή, το οποίο καθορίζει κοινούς κανόνες για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Infographic showing illegal border crossing statistics in the EU. Key data can be found under the heading "promoting effective returns"   
Γεγονότα και αριθμοί σχετικά με την επιστροφή μεταναστών

Προώθηση αποτελεσματικών αποδόσεων

Απαγορεύτηκε η είσοδος στην ΕΕ σε 137.840 άτομα: οι κύριοι λόγοι είναι η μη ύπαρξη κατάλληλων εγγράφων που να δικαιολογούν τη διαμονή τους (41%), να θεωρούνται απειλή (18%)

Οι χώρες της ΕΕ εξέδωσαν περισσότερες από 396.400 αποφάσεις επιστροφής, οι οποίες είναι οι χαμηλότερες από το 2013. Ωστόσο, λιγότερο από το ένα τέταρτο των υπηκόων τρίτων χωρών επέστρεψαν στην πραγματικότητα σε χώρα εκτός της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ανέφεραν ότι οι σύντομες προθεσμίες για την οικειοθελή αποχώρηση, καθώς και η επιβολή απαγορεύσεων εισόδου μπορούν να αποτρέψουν εντελώς την αναχώρηση. Κάλεσαν τις χώρες της ΕΕ να επιτρέψουν την κατάλληλη προθεσμία αναχώρησης με απαγορεύσεις εισόδου που θα αποφασίζονται κατά περίπτωση.

Το μέλος των Πρασίνων της Ολλανδίας/EFA Tineke Strik, ο ευρωβουλευτής που είναι αρμόδιος για το θέμα, δήλωσε ότι μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών δεν πρέπει μόνο να βασίζεται μόνο στο ποσοστό απόδοσης, αλλά θα πρέπει επίσης να εξετάζει την τύχη των επιστρεφόμενων προσώπων μετά την άφιξή τους στη χώρα προορισμού.

Οι κύριες εθνικότητες που διατάχθηκαν να φύγουν ήταν η Αλγερία, το Μαρόκο, η Αλβανία, η Ουκρανία και το Πακιστάν.

Infographic showing refused entry statistics in the EU. Key data can be found under the heading "promoting effective returns"
Γεγονότα σχετικά με την άρνηση εισόδου σε άτομα

Ιεράρχηση των οικειοθελών αναχωρήσεων

Οι κανόνες για τις επιστροφές δίνουν προτεραιότητα στις εθελοντικές επιστροφές, μέσω των οποίων οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να εγκαταλείψουν την ΕΕ με δική τους πρωτοβουλία, έναντι των αναγκαστικών αναχωρήσεων. Σύμφωνα με τον Frontex, το 59% όλων των επιστροφών ήταν εθελοντικές.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες της ΕΕ αρνούνται ή συντομεύουν τακτικά την περίοδο οικειοθελούς αναχώρησης , για παράδειγμα εάν ο μετανάστης βρίσκεται υπό κράτηση ή εάν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι ο επαναπατριζόμενος θα διαφύγει.

Το Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε προγράμματα υποβοηθούμενης οικειοθελούς επιστροφής, τα οποία αντιπροσώπευαν το 27,5% των αποδόσεων το 2020, και να δώσουν προτεραιότητα στις εθελοντικές αποδόσεις, καθώς είναι πιο βιώσιμες και ευκολότερες στην οργάνωξή τους, επίσης όσον αφορά τη συνεργασία με τις χώρες προορισμού. Μεταξύ των βασικών πρακτικών ζητημάτων που παρεμποδίζουν τη διαδικασία επιστροφής είναι η ταυτοποίηση των μεταναστών και η απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων από τις αρχές τρίτων χωρών.

Οι ευρωβουλευτές ανέφεραν επίσης ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν πρέπει να επιστραφούν εάν δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι προς το συμφέρον τους.

Infographic showing return migration statistics in the EU. Key data can be found under the heading "prioritising voluntary departures"
Γεγονότα σχετικά με τους ανθρώπους που καλούνται να εγκαταλείψουν την ΕΕ

Διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Το Κοινοβούλιο τονίζει τη σημασία της διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του σεβασμού των διαδικαστικών εγγυήσεων κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τις επιστροφές. Καλεί επίσης τις χώρες της ΕΕ να δώσουν αρκετό χρόνο για προσφυγή κατά απόφασης επιστροφής και να παράσχουν νομική βοήθεια και διερμηνείς κατόπιν αιτήματος και δωρεάν.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2021, το Κοινοβούλιο καταδίκασε τις άτυπες ρυθμίσεις που έχουν κάνει η ΕΕ και ορισμένα κράτη μέλη όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίες περιέχουν ελάχιστες αναφορές στα θεμελιώδη δικαιώματα.
Ο συντάκτης της έκθεσης Strik προέτρεψε την Επιτροπή να υπογράψει επίσημες συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες και κάλεσε για καλύτερη παρακολούθηση, ενισχυμένη δημοκρατική εποπτεία και μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της μεταναστευτικής
συνεργασίας. Τόνισε επίσης την ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες των οποίων τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί.

Φόντο

Η έκθεση σχετικά με την οδηγία για την επιστροφή αποτελεί απάντηση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση της πολιτικής επιστροφής της ΕΕ το 2018, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφής και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Σε ξεχωριστό ψήφισμα για το άσυλο, το οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και περισσότερους οικονομικούς πόρους για τις χώρες όπου φθάνουν για πρώτη φορά οι περισσότεροι μετανάστες, ιδίως σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα