GR FR DE ES EN
28.9 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Σάββατο, 24 Ιουλίου, 2021

Επιτεύχθηκε

Διαβάστε ακόμη

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τους κανόνες ασφάλισης αυτοκινήτων που παρέχουν μεγαλύτερη προστασία, διαφάνεια και ομαλότερη συνεργασία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι τροποποιημένοι κανόνες θα προστατεύουν καλύτερα τους τραυματίες όταν συμβαίνουν ατυχήματα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ημεδαπών θυμάτων ατυχήματος που προκλήθηκε από οδηγό άλλης χώρας της ΕΕ. Τα θύματα ατυχημάτων θα προστατεύονται επίσης σε περιπτώσεις πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας ενός υπεύθυνου μέρους, καθώς οι νέοι κανόνες απαιτούν από τους εθνικούς οργανισμούς αποζημίωσης να καλύπτουν τα έξοδα που προκύπτουν από τέτοιες περιπτώσεις.

Οι κανόνες εναρμονίζουν τα ελάχιστα ποσά κάλυψης σε ολόκληρη την ΕΕ:

για προσωπικούς τραυματισμούς: 6 070 000 ευρώ ανά ατύχημα ή 1 220 000 ευρώ ανά ζημιωματικό·
για ζημιές σε ακίνητα: €1 220 000 ανά ατύχημα.

Για την αντιμετώπιση της ανασφάλιστης οδήγησης, η τροποποιημένη οδηγία επιτρέπει τους διασυνοριακούς ασφαλιστικούς ελέγχους στα οχήματα. Ωστόσο, οι έλεγχοι αυτοί δεν θα πρέπει να εισάγουν διακρίσεις στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων και να μην απαιτούν τη διακοπή του οχήματος.

Περισσότερη σαφήνεια για το ιστορικό τιμών και αξιώσεων

Η συμφωνία εισάγει την υποχρεωτική χρήση μιας Ενιαίας Δήλωσης Ιστορικού Αξιώσεων και υποχρεώσεων για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης. Επιπλέον, οι πάροχοι ασφάλισης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ισότιμα όλους τους πολίτες της ΕΕ, αποδεχόμενοι δηλώσεις ιστορικού αξιώσεων από άλλο κράτος μέλος ως ίσες με μια εγχώρια δήλωση και να εφαρμόζουν τυχόν εκπτώσεις που βασίζονται σε αυτό (όπως εκπτώσεις «bonus-malus»).

Οι πολίτες θα μπορούν να συγκρίνουν ευκολότερα τις τιμές, τα τιμολόγια και την κάλυψη που προσφέρουν οι διάφοροι πάροχοι χάρη στα νέα δωρεάν και ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης τιμών.

Εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά ποδήλατα, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και τα μη οδικά οχήματα

Για να αποφευχθεί η υπερρύθμιση, οι τροποποιημένοι κανόνες επιτρέπουν τον αποκλεισμό των μη οδικών οχημάτων (όπως ελκυστήρες κήπου, σκούτερ κινητικότητας, αυτοκίνητα με νήματα) καθώς και τον αποκλεισμό των ηλεκτρικών ποδηλάτων από τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Εξαιρούνται επίσης τα οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για μηχανοκίνητα σπορ.

 

Η εισηγήτρια Dita Charanzová (Renew, CZ) δήλωσε: «Ήταν καιρός να αποσαφηνιστούν οι κανόνες ασφάλισης αυτοκινήτων, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να προστατεύονται καλύτερα και να αντιμετωπίζονται ισότιμα στην ΕΕ όταν συμβαίνουν ατυχήματα και όταν ασφαλίζουν τα οχήματά τους. Έχουμε διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι αποζημιώνονται επίσης για τα τροχαία ατυχήματα στα οποία η ασφαλιστική εταιρεία πτωχεύει και δημιουργήσαμε νέα εργαλεία για όλους τους πολίτες ώστε να μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές, τα τιμολόγια και την κάλυψη από τους ασφαλιστικούς παρόχους. Με αυτή την πολιτική συμφωνία καταφέραμε επιπλέον να περιορίσουμε την παράλογη υπερρύθμιση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, των ηλεκτρονικών ποδηλάτων και δώσαμε στα κράτη μέλη τα εργαλεία για να αποκλείσουν τα σκούτερ κινητικότητας, τα παιδικά παιχνίδια ή τις χορτοκοπτικές μηχανές.»

Επόμενα βήματα

Η συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μόλις εγκριθεί, η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος τους.

 

Οι ισχύοντες κανόνες που ισχύουν για την ασφάλιση αυτοκινήτων επιτρέπουν στους κατοίκους της ΕΕ να ταξιδεύουν οπουδήποτε στην ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να αγοράζουν πρόσθετη ασφάλιση.

Η πρώτη οδηγία της ΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων εκδόθηκε το 1972, για την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων μεταξύ των κρατών μελών. Στη συνέχεια, πέντε οδηγίες για την ασφάλιση αυτοκινήτων προστάτευαν σταδιακά τους πολίτες της ΕΕ πιο σθεναρά. Το 2009, αυτές ενοποιήθηκαν σε μία οδηγία της ΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων (οδηγία 2009/103/ΕΚ). Η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας έγινε το 2018.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθροΚινητοποίηση
Επόμενο άρθροΘέσεις

Τελευταία άρθρα

Μήνυμα

Φωτιά

Κατανομή

Εκτέλεση

Φυτείες