GR FR DE ES EN
36 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Παρασκευή, 30 Ιουλίου, 2021

Έργα

Διαβάστε ακόμη

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το αναβαθμισμένο πρόγραμμα διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και απελευθέρωσε νέα κονδύλια για έργα μεταφορών, ψηφιακών και ενεργειακών έργων για την 2021-2027.

Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τον Μάρτιο και ανέρχεται σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την 2021 έως το 2027, θα χρηματοδοτήσει έργα μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακά έργα με προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Θα διασφαλίσει ότι τα βασικά διευρωπαϊκά έργα, όπως το Rail Baltica, οι υποδομές φόρτισης εναλλακτικών καυσίμων και η ανάπτυξη της κάλυψης 5G σε σημαντικούς άξονες μεταφορών θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έως το 2030.

Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να διαθέσουν το 60 τοις εκατό των κονδυλίων της ΔΣΕ για έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ, ενώ το 15 τοις εκατό των κονδυλίων του ενεργειακού πυλώνα θα διατεθεί σε διασυνοριακά έργα ανανεώσιμης ενέργειας.

Έργα επόμενης γενιάς

Η ΔΣΕ είναι δομημένη γύρω από τρεις πυλώνες, με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ να πηγαίνουν σε έργα μεταφορών, 5 δισεκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά έργα και 2 δισεκατομμύρια ευρώ για ψηφιακά έργα. Περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ που διατίθενται για διασυνοριακά έργα μεταφορών θα προέλθουν από το Ταμείο Συνοχής και θα βοηθήσουν τις χώρες της ΕΕ να ολοκληρώσουν τις προηγουμένως εντοπισθείσες ελλείπουσες μεταφορικές συνδέσεις. Θα οριστούν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την ταχεία ολοκλήρωση των μεγάλων διασυνοριακών σιδηροδρομικών έργων που λείπουν, τα οποία θα επιλεγούν από την Επιτροπή σε βάση ανταγωνιστικότητας.

Στον ψηφιακό τομέα, η ΔΣΕ θα στηρίξει την ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος, όπως ασφαλή και ασφαλή ψηφιακά δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας και συστήματα 5G, καθώς και την ψηφιοποίηση των δικτύων μεταφορών και ενέργειας.

Το πρόγραμμα θα έχει επίσης ως στόχο να καταστήσει τα ενεργειακά δίκτυα πιο διαλειτουργικά και να διασφαλίσει ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα είναι σύμφωνα με τα ενωσιακά και εθνικά σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια.

Επίσπευση των έργων μεταφορών

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης την Τρίτη νέους κανόνες του Διευρωπαϊκού Δικτύου (ΔΕΔ-Μ), οι οποίοι συμφωνήθηκαν με το Συμβούλιο, οι οποίοι απλοποιούν τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για έργα ΔΕΔ-Μ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωσή τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν ένα σημείο επαφής για τον διοργανωτή κάθε έργου και να διασφαλίσουν ότι η λήψη άδειας για την έναρξη ενός έργου δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

Αποσπάσματα των εισηγητών

Η εισηγήτρια της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Μάριαν-Ζαν Μαρίνσκου (ΕΛΚ, RO) δήλωσε: «Η ΔΣΕ θα εκσυγχρονίσει τις συγκοινωνιακές συνδέσεις σε όλη την ΕΕ. Θα βοηθήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του τομέα για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες άδειες και θα συμβάλει ιδίως στο να γίνει πραγματικότητα το σύνθημα “μετάβαση στον σιδηρόδρομο”. Η συμπλήρωση των ελλειπόντων συνδέσμων θα ενθαρρύνει επίσης την κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών”.

Ο συνάδελφός του και συνεισηγητής στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, Dominique Riquet (Renew, FR) πρόσθεσε: «Η επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας δεν θα είναι δυνατή εάν δεν αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας για τις επερχόμενες ψηφιακές και περιβαλλοντικές μεταβάσεις. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» επόμενης γενιάς ξεκινά την κατάλληλη στιγμή για να διασφαλιστεί αυτή η μετάβαση»

Η εισηγήτρια της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, Henna Virkkunen (ΕΛΚ, FI) τόνισε: «Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» χρηματοδοτεί βασικά διασυνοριακά έργα συνδεσιμότητας και ανανεώσιμης ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών και θα επιτρέψει στην Ευρώπη να κάνει ένα άλμα προς μια ψηφιακή και κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στο μέλλον”.

Επόμενα βήματα

Ο αναβαθμισμένος μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα τεθεί σε ισχύ μόλις δημοσιευθούν οι νέοι κανόνες στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία δύο ετών για να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των κανόνων εξορθολογισμού του ΔΕΔ-Μ.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθροΒραβείο
Επόμενο άρθροΕίσοδος

Τελευταία άρθρα

Επέστρεψε

Κατάρρευση

Έκθεση

Θανατηφόρο

Ανοίγει