GR FR DE ES EN
7.6 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

Φυτοφάρμακα στα τρόφιμα: τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βοηθήσει

Διαβάστε ακόμη

Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία. Μάθετε πώς αντιμετωπίζουν οι βουλευτές του ΕΚ το ζήτημα.

Περίπου το 50% των τροφίμων που εξετάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) το 2016 περιείχαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων, με το 3,8% να υπερβαίνει τα νόμιμα όρια. Στην ΕΕ, τα φυτοφάρμακα και οι δραστικές ουσίες σε αυτά παρακολουθούνται προσεκτικά, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ανησυχία σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης.

Για την καλύτερη προστασία της υγείας των ανθρώπων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί δράση για τη βελτίωση της διαχείρισης της χρήσης φυτοφαρμάκων στην ΕΕ.

Βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση σχετικά με τον τρόπο καλύτερης εφαρμογής της οδηγίας για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων. Η οδηγία αποσκοπεί στην προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων και εναλλακτικών μεθόδων ελέγχου παρασίτων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω εθνικών σχεδίων δράσης, όπου οι χώρες της ΕΕ θέτουν στόχους για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων.

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν κατάφεραν να προωθήσουν σημαντικά εναλλακτικές τεχνικές και να μειώσουν τον κίνδυνο και τη χρήση φυτοφαρμάκων. Η έκθεση ανέφερε ότι μόνο πέντε χώρες έχουν θεσπίσει μετρήσιμους στόχους σχετικά με τα φυτοφάρμακα.

Η συνεχιζόμενη μείωση των πληθυσμών εντόμων της Ευρώπης έχει συνδεθεί με τη χρήση φυτοφαρμάκων και θα μπορούσε να επηρεάσει το πόσο θα είναι σε θέση να παράγει η γεωργία στο μέλλον. Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τις χώρες της ΕΕ να προστατεύσουν το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, προωθώντας τη χρήση λιγότερων φυτοφαρμάκων και δίνοντας προτεραιότητα στις μη χημικές μεθόδους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Προέτρεψαν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικό, πανευρωπαϊκό στόχο για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων.

Πιο διαφανής διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων

Το Κοινοβούλιο διόρισε ειδική επιτροπή για να εξετάσει τη διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων από την ΕΕ. Στις 16 Ιανουαρίου, οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την τελική έκθεση της επιτροπής, πιέζοντας για πιο διαφανείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της πολιτικής λογοδοσίας.

Οι ευρωβουλευτές συνιστούν:

Θα πρέπει να παρέχεται στο κοινό πρόσβαση σε μελέτες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αδειοδότησης
Οι παρασκευαστές που ζητούν έγκριση ουσιών θα πρέπει να καταχωρίζουν όλες τις κανονιστικές μελέτες σε δημόσιο μητρώο, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές πληροφορίες

Τα φυτοφάρμακα και οι δραστικές ουσίες τους θα πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά, λαμβάνοντας υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις και τη μακροπρόθεσμη τοξικότητα
Τα φυτοφάρμακα δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιούνται σε ευρεία περιοχή κοντά σε σχολεία, εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας, γήπεδα παιχνιδιού, νοσοκομεία, μαιευτήρια και οίκους ευγηρίας

 

Καλύτερη πρόσβαση σε μελέτες σχετικά με την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας

Τον Δεκέμβριο του 2018 το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της επικαιροποίησης του γενικού κανονισμού για τα τρόφιμα που καλύπτει την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της υγείας των ζώων, της φυτοπροστασίας και της παραγωγής.

Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις μελέτες που χρησιμοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατά την αξιολόγηση του κινδύνου των τροφίμων και στη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της αντικειμενικής και της ανεξαρτησίας των μελετών.

Θα δημιουργηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό μητρώο για τις μελέτες που θα ανατεθούν, έτσι ώστε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων να μπορεί να ελέγχει κατά πόσον οι εταιρείες καταστέλλουν τυχόν δυσμενείς μελέτες. Εάν υπάρχει λόγος να αμφιβάλλουμε για τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισαν οι αιτούντες, ο οργανισμός θα μπορούσε να ζητήσει πρόσθετες μελέτες.

 

 

Οι χημικές ουσίες ενδοκρινικής διαταραχής χρησιμοποιούνται στη γεωργία για την προστασία των φυτών από τα παράσιτα παρεμβαίνοντας στην ανάπτυξη ή την αναπαραγωγή. Μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία και να συνδεθούν με καρκίνους που σχετίζονται με τις ορμόνες, διαβήτη και στειρότητα.

 

Τον Οκτώβριο του 2017, οι ευρωβουλευτές εμπόδισαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ορισμένες χημικές ουσίες στα φυτοφάρμακα θα χαρακτηρίζονταν ως χημικές ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα, παρόλο που ορισμένες είχαν σχεδιαστεί στην πραγματικότητα για να επιτεθούν στο ενδοκρινικό σύστημα ενός οργανισμού.

 

Προώθηση εναλλακτικών λύσεων

Οι Ευρωπαίοι αγόρασαν βιολογικά τρόφιμα αξίας 30,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2016, μια αύξηση σχεδόν 50% από το 2012. Το 2018, οι ευρωβουλευτές επικαιροποίησαν τους υφιστάμενους κανόνες για τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση ως απάντηση σε σημαντικές αλλαγές στον τομέα.

Το 2017, οι βουλευτές του ΕΚ εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο καλούσαν την Επιτροπή να καταρτίσει προτάσεις για την ταχεία αξιολόγηση, έγκριση και καταχώριση φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα