GR FR DE ES EN
3.9 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για τον σεβασμό της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά

Διαβάστε ακόμη

Μετά από 18 μήνες διερεύνησης των γεγονότων, η εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά ενέκρινε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της.

Η έρευνα του Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (επιτροπή ANIT), η οποία συστάθηκε τον Ιούνιο του 2020 για τη διερεύνηση εικαζόμενων παραβιάσεων των κανόνων της ΕΕ, ολοκλήρωσε τις εργασίες της την Πέμπτη. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διατάξεις της ΕΕ στον τομέα αυτό δεν τηρούνται πάντοτε στα κράτη μέλη και δεν λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες μεταφοράς των ζώων.

Οι ευρωβουλευτές συγκέντρωσαν πληροφορίες από πολίτες και ΜΚΟ σχετικά με παραβιάσεις της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά. Οι παραβιάσεις αυτές περιελάμβαναν την έλλειψη χώρου, νερού ή τροφίμων, τη μεταφορά ζώων που είναι ακατάλληλα για μεταφορά, τον συνωστισμό, τη χρήση ακατάλληλων οχημάτων, τη μεταφορά σε ακραίες θερμοκρασίες και τους παρατεταμένους χρόνους ταξιδιού.

Η έκθεση, η οποία επεξεργάστηκε τα κύρια ευρήματα της έρευνας, υιοθετήθηκε με 30 ψήφους υπέρ και μία αποχή.

Συστάσεις

Με βάση τα ευρήματα, οι ευρωβουλευτές στην επιτροπή ANIT ενέκριναν σειρά σχεδίων συστάσεων με 24 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 5 αποχές. Αυτές περιλαμβάνουν έκκληση προς την Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για σεβασμό της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά και επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ.

Κάμερες κλειστού κυκλώματος, σωστή θερμοκρασία και απαγόρευση μεταφοράς πολύ νεαρών ζώων

Οι βουλευτές του ΕΚ επιθυμούν κάμερες κλειστού κυκλώματος για τα οχήματα μεταφοράς, ιδίως για τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, να διασφαλίζουν τους φορείς εκμετάλλευσης που συμμορφώνονται με τους κανόνες. Ζητούν επίσης από τις εθνικές αρχές να εγκρίνουν σχέδια μετακίνησης ζώων μόνο εάν η προβλεπόμενη θερμοκρασία είναι μεταξύ 5ºC και 30ºC. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εισάγουν συσκευές καταγραφής θερμοκρασίας, υγρασίας και αμμωνίας στα οχήματα.

Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης την Επιτροπή να θεσπίσει προθεσμίες ταξιδιού που θα καλύπτουν όλα τα ζωικά είδη και ηλικίες, καθώς και απαγόρευση της μεταφοράς πολύ νεαρών ζώων ηλικίας κάτω των 35 ημερών. Η μεταφορά μη απογαλακτισμένων ζώων ηλικίας άνω των 35 ημερών θα πρέπει να αποφεύγεται και να επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις όπου το ταξίδι είναι κάτω των δύο ωρών.

Μεταφορά κρέατος από ζωντανά ζώα

Οι βουλευτές του ΕΚ τάσσονται υπέρ της μετάβασης σε ένα πιο αποτελεσματικό και ηθικό σύστημα, το οποίο ευνοεί τη μεταφορά σπέρματος ή εμβρύων σε σχέση με το ζωικό κεφάλαιο αναπαραγωγής, καθώς και τα σφάγια και το κρέας έναντι των ζώων που μεταφέρονται για σφαγή. Καλούν την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως, το αργότερο έως το 2023, σχέδιο δράσης για τη στήριξη αυτής της μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για ειδικό ταμείο για την ελαχιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των αλλαγών που πρέπει να γίνουν.

Ένα διάλειμμα στην εξαγωγή ζωντανών ζώων

Δεν υπάρχει σύστημα ελέγχου, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές, για τη μεταφορά ζώων σε τρίτες χώρες. Απαιτούν από τα κράτη μέλη να επιθεωρούν όλες τις αποστολές σε τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των ζώων σε ζωοτροφές και νερό, στη λειτουργία των συσκευών κατανάλωσης, καθώς και στον χώρο και το χώρο για τα ζώα. Η εξαγωγή ζώντων ζώων θα πρέπει να εγκρίνεται μόνο εάν συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων.

Εισαγωγικά

Ο εισηγητής του ΕΚ Daniel Buda (ΕΛΚ, RO) δήλωσε: «Η σωστή καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά είναι προς το κοινό συμφέρον των γεωργών, των καταναλωτών και ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικότητες γύρω μας.»

“Η μεταφορά ζώντων ζώων αποτελεί σημαντικό κλάδο της οικονομίας της ΕΕ και σημαντικό για την οικονομική επιβίωση των αγροτών μας. Η μεταφορά ζώντων ζώων τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες πρέπει να συνεχιστεί, τηρώντας φυσικά τη νομοθεσία και βελτιώνοντας τα πρότυπα καλής διαβίωσης.»

Η συν-εισηγήτρια Isabel Carvalhais (S&D, PT) πρόσθεσε: «Θέλουμε αυτή η επιτροπή να κάνει πραγματική διαφορά στην υπεράσπιση της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη διάρκεια της ζωντανής μεταφοράς. Αυτή είναι μια φιλοδοξία που βασίζεται στον σεβασμό των διαφορετικών γεωγραφικών πραγματικοτήτων στην ΕΕ, για τις αγροτικές μας κοινότητες και για τις συνεχιζόμενες διαφορές στην ανάπτυξη υποδομών σε ολόκληρη την ήπειρο.»

Επόμενα βήματα

Η Ολομέλεια πρόκειται να συζητήσει και τα δύο έγγραφα και να ψηφίσει επί των σχεδίων συστάσεων στην ολομέλεια του Στρασβούργου τον Ιανουάριο του 2022.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα