GR FR DE ES EN
18.8 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021

Η ΕΕ πρέπει να εντείνει το παιχνίδι της κατά των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών

Διαβάστε ακόμη

Το κοινοβούλιο σκιαγράφησε τις προτεραιότητές του για μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, καθώς επίσης σχέδιο για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των εθνικών φορολογικών πολιτικών.

Με τον έντονο φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών να εξελίσσεται αδυσώπητα με νέους τρόπους, τόσο εντός της ΕΕ όσο και διεθνώς, οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει και να εντείνει το παιχνίδι της στον αγώνα κατά των φορολογικών πρακτικών που στερούν από τα κράτη μέλη σημαντικά έσοδα, οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Σε ψήφισμα της Ολομέλειας, το οποίο εκπονήθηκε από την Aurore Lalucq (S&d, FR), το Κοινοβούλιο αναφέρει ότι, ενώ ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών δεν είναι από μόνος του προβληματικός, οι κοινές αρχές θα πρέπει να διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες χρησιμοποιούν τα φορολογικά καθεστώτα και τις πολιτικές τους για να προσελκύσουν επιχειρήσεις και κέρδη. Αυτή η αστυνόμευση υπολείπεται, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές, καθώς η πολιτική και η νομοθεσία δεν συμβαδίζουν με τα καινοτόμα φορολογικά συστήματα τα τελευταία 20 χρόνια.

Διορθώσεις στο σύστημα της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές κάνουν πολυάριθμες προτάσεις στο ψήφισμα για τη γρήγορη βελτίωση της πολιτικής σχετικά με τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, και συγκεκριμένα:

να ζητήσει ορισμό «ελάχιστου επιπέδου οικονομικής ουσίας» – κατώτατο όριο οικονομικής δραστηριότητας εντός χώρας κάτω από την οποία μια εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πραγματικά εγκατεστημένη εκεί·
να ζητήσει από την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού δίκαιων και διαφανών φορολογικών κινήτρων με λιγότερους κινδύνους στρέβλωσης της ενιαίας αγοράς·
να απαιτήσει από την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των κιβωτίων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων καθεστώτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΠΕ)·
ζητεί να χρησιμοποιούνται οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την αντιμετώπιση και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.
Μεταρρύθμιση και αντικατάσταση του βασικού εργαλείου της ΕΕ για την καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών

Το πιο σημαντικό, οι ευρωβουλευτές ζητούν μια συνολική μεταρρύθμιση του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων (CoC), ενός εργαλείου που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού. Τα κριτήρια, η διακυβέρνηση και το πεδίο εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας θα πρέπει να αναθεωρηθούν, προτρέπουν οι ευρωβουλευτές.

Με επίκεντρο τα προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, τα τρέχοντα κριτήρια της ΤτΕ για να κρίνει μια φορολογική πρακτική ως επιβλαβή είναι ξεπερασμένα, αναφέρει το ψήφισμα, υποστηρίζοντας ότι τέτοια προτιμησιακά καθεστώτα έχουν αντικατασταθεί από άλλα συστήματα. Αντίθετα, τα ανασχηματισμένα κριτήρια και το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να είναι ευρύτερα και να περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό κριτήριο φορολογικού συντελεστή σύμφωνα με τον διεθνώς συμφωνημένο ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή, καθώς και σαφείς απαιτήσεις οικονομικής ουσίας. Η διακυβέρνηση θα πρέπει επίσης να μεταρρυθμιστεί για να καταστούν οι αποφάσεις δεσμευτικές και η διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο διαφανής και αποτελεσματική.

 

Προσφορά – Aurore Lalucq (S&d, FR)

“Τα Έγγραφα της Πανδώρας μας υπενθυμίζουν τη σημασία της εφαρμογής κοινών και φιλόδοξων Ευρωπαϊκών κανόνων για τον τερματισμό του φορολογικού ντάμπινγκ μεταξύ των κρατών μελών, καταπολεμώντας παράλληλα τους φορολογικούς παραδείσους αλλού. Αυτή η έκθεση αναγνωρίζει την απαξίωση του ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας. Το Κοινοβούλιο ζητεί την ενημέρωσή τους προκειμένου να ενισχυθούν τα κριτήρια για τη δημιουργία του καταλόγου των φορολογικών παραδείσων και ζητεί οι συστάσεις του κώδικα να είναι νομικά δεσμευτικές προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και ο επιθετικός φορολογικός ανταγωνισμός.»

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 506 ψήφους υπέρ έναντι 81 κατά και 99 αποχές.

Ο πολλαπλασιασμός των φορολογικών σκανδάλων την τελευταία δεκαετία (Lux Leaks, Panama Papers, Paradise Papers και πιο πρόσφατα, pandora papers) στα οποία εμπλέκονται πολυεθνικές εταιρείες και άτομα καθαρής αξίας αποκάλυψε την έκταση και τη σοβαρότητα αυτών των φαινομένων και τον επείγοντα χαρακτήρα της εξεύρεσης οριστικών λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

Οι συντηρητικές εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS) τοποθετούν το κόστος περίπου στο 4-10 % των παγκόσμιων εσόδων από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών, ή 84-202 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα