GR FR DE ES EN
17.3 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, 2021

Η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής λαμβάνει την τελική έγκριση

Διαβάστε ακόμη

Το Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα γεωργική πολιτική της ΕΕ. Αυτή η μεταρρυθμιστική έκδοση έχει ως στόχο να είναι πιο πράσινη, δικαιότερη, πιο ευέλικτη και διαφανής.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, οι ευρωβουλευτές επέμειναν ότι η ενίσχυση της βιοποικιλότητας και η τήρηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών νόμων και δεσμεύσεων της ΕΕ θα είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2023. Ενώ η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ είναι σύμφωνα με αυτές τις δεσμεύσεις, οι γεωργοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με πρακτικές φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη και τουλάχιστον το 25% των άμεσων ενισχύσεων θα αφιερωθούν σε περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα.

Μεγαλύτερη στήριξη για τις μικρές εκμεταλλεύσεις και τους νέους γεωργούς

Οι βουλευτές του ΕΚ διασφάλισαν ότι τουλάχιστον το 10% των άμεσων ενισχύσεων θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τουλάχιστον το 3% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ θα διατεθούν στους νέους γεωργούς. Επέμεναν επίσης ότι ένα αποθεματικό κρίσης με ετήσιο προϋπολογισμό 450 εκατομμυρίων ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) θα είναι μόνιμα έτοιμο να βοηθήσει τους αγρότες με αστάθεια των τιμών ή της αγοράς.

Μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη συμμόρφωση με τους κανόνες εργασίας

Ως αποτέλεσμα των πιέσεων του Κοινοβουλίου, οι κανόνες εργασίας της ΕΕ στους γεωργικούς τομείς θα παρακολουθούνται καλύτερα και οι παραβάσεις θα τιμωρούνται χάρη στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών επιθεωρητών εργασίας και των οργανισμών πληρωμών της ΚΓΠ.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους στήριξης της ΕΕ θα είναι πιο διαφανείς χάρη σε ένα εργαλείο εξόρυξης δεδομένων της ΕΕ, στο οποίο τα κράτη μέλη θα έχουν πρόσβαση και το οποίο θα συμβάλλει στον εντοπισμό του κινδύνου απάτης με τη διασταύρωση πληροφοριών σε δημόσιες βάσεις δεδομένων.

 

Ο «κανονισμός στρατηγικών σχεδίων» εγκρίθηκε με 452 ψήφους υπέρ, 178 κατά και 57 αποχές, τον «οριζόντιο κανονισμό» με 485 ψήφους υπέρ, 142 κατά και 61 αποχές και τον «κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς» με 487 υπέρ, 130 κατά και 71 αποχές.

 

Εισαγωγικά

Ο εισηγητής για τον «κανονισμό στρατηγικών σχεδίων» Peter Jahr (ΕΛΚ, DE) δήλωσε: «Εγκρίνοντας τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, εγγυόμαστε την ασφάλεια σχεδιασμού όχι μόνο για τα κράτη μέλη, αλλά κυρίως για τους Ευρωπαίους αγρότες μας. Διασφαλίσαμε ότι αυτή η ΚΓΠ θα είναι πιο βιώσιμη, διαφανής και προβλέψιμη. Το νέο μοντέλο υλοποίησης θα μειώσει τη γραφειοκρατική επιβάρυνση της γεωργικής πολιτικής για τους γεωργούς. Η σημερινή μας ψηφοφορία έδειξε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, τους ανθρώπους που διατηρούν και διατηρούν το πολιτιστικό μας τοπίο».1

Η εισηγήτρια για τον «οριζόντιο κανονισμό» Ulrike Müller (RE, DE) σχολίασε: «Σήμερα σηματοδοτεί μια ιστορική ημέρα για τη νέα ΚΓΠ, μια ημέρα κατά την οποία προχωρούμε προς μια πιο περιβαλλοντικά φιλόδοξη, κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και προσανατολισμένη στις επιδόσεις γεωργική πολιτική. Το νέο μοντέλο υλοποίησης θα διασφαλίσει ότι το επίκεντρο της ΚΓΠ θα είναι περισσότερο στην επίτευξη των στόχων της και λιγότερο στην απλή συμμόρφωση με τους κανόνες. Διασφαλίσαμε επίσης ότι οι πληρωμές της ΚΓΠ είναι πιο διαφανείς και ότι τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ προστατεύονται καλύτερα. Αυτή η ΚΓΠ θα είναι πραγματικά επιτυχής.»

Ο εισηγητής του «κανονισμού για την κοινή οργάνωση της αγοράς» Eric Andrieu (S&d, FR) δήλωσε: «Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, χάρη στο μέρος της κοινής οργάνωσης αγοράς της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, οι μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν σήμερα θα σημαίνουν περισσότερη ρύθμιση της αγοράς από την απορρύθμιση. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το πόσο μακριά έχουμε φτάσει, διότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι σημαντική για τους αγρότες, τον τομέα και τους καταναλωτές. Η κοινή οργάνωση αγοράς αποτελεί ασφαλώς ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.»

Επόμενα βήματα

Οι ισχύοντες κανόνες της ΚΓΠ παρατάθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και αντικαταστάθηκαν από μεταβατικούς κανόνες έως το τέλος του 2022. Μόλις εγκριθούν από το Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

ΠΗΓΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τελευταία άρθρα