GR FR DE ES EN
2.2 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Η ομάδα για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον / την υγεία διατυπώνει συστάσεις

Διαβάστε ακόμη

Η ευρωπαϊκή ομάδα πολιτών για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία συνεδρίασε για τρίτη και τελευταία φορά στις 7-9 Ιανουαρίου 2022.

Το Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν (Βαρσοβία, Πολωνία) φιλοξένησε τις εργασίες της επιτροπής, ενώ οι συνεδριάσεις της ολομέλειας την Παρασκευή και την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν στο Παλάτι Πολιτισμού και Επιστημών στη Βαρσοβία. Περίπου 200 Ευρωπαίοι πολίτες διαφορετικών ηλικιών και υποβάθρου, από όλα τα κράτη μέλη, συναντήθηκαν (αυτοπροσώπως και εξ αποστάσεως) και ενέκριναν τις 51 συστάσεις τους σχετικά με τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη σε σχέση με το κλίμα, το περιβάλλον και την υγεία.

Οι συστάσεις των γνωμολόγων προέρχονται από τις προηγούμενες εργασίες τους από δύο συνόδους, που πραγματοποιήθηκαν στο Στρασβούργο στις 1-3 Οκτωβρίου 2021 και διαδικτυακά στις 19-21 Νοεμβρίουκαι περιστρέφονται γύρω από τα ακόλουθα θέματα: καλύτεροι τρόποι ζωής· την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας· ανακατεύθυνση της οικονομίας και της κατανάλωσής μας· προς μια βιώσιμη κοινωνία· και να φροντίζεις για όλους.

Επόμενα βήματα

Οι συστάσεις των ευρωπαϊκών ομάδων πολιτών θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην ολομέλεια της διάσκεψης, όπου οι τελικές προτάσεις της Διάσκεψης θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν.

Ογδόντα εκπρόσωποι της ομάδας (20 από κάθε μία από τις ευρωπαϊκές ομάδες πολιτών, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 25 ετών) είναι μέλη της ολομέλειας της διάσκεψης. Εκεί, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των αντίστοιχων συζητήσεων τους σε πάνελ και θα τα συζητήσουν με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσώπους της εθνικής κυβέρνησης και του κοινοβουλίου, Ευρωπαίους Επιτρόπους και άλλα μέλη της ολομέλειας από όργανα της ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές αρχές, κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών.

Η επόμενη ολομέλεια της διάσκεψης πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 21-22 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο. Εν τω μεταξύ, οι ομάδες εργασίας της ολομέλειας συνεδρίασαν την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου σε απομακρυσμένη μορφή για να συνεχίσουν τις προπαρασκευαστικές εργασίες τους. Οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη μπορούν επίσης να συνεχίσουν να συμμετέχουν στη διάσκεψη μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας.

Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες πολιτών θα εγκρίνουν επίσης τις συστάσεις τους στο εγγύς μέλλον, στους ακόλουθους τομείς:

Πάνελ 1 – Μια ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός (που θα διεξαχθεί στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας)

Πάνελ 4 – ΕΕ στον κόσμο / Μετανάστευση (που θα πραγματοποιηθεί στο Μάαστριχτ, Ολλανδία).

Φόντο

Οι τέσσερις ευρωπαϊκές ομάδες πολιτών, αποτελούμενες από 200 μέλη του πάνελ η καθεμία, αποτελούν μια διαδικασία υπό την ηγεσία των πολιτών και ακρογωνιαίο λίθο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι συζητήσεις τους λαμβάνουν υπόψη τις συνεισφορές των πολιτών που συλλέγονται από όλη την Ευρώπη μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας και των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη και υποστηρίζονται από παρουσιάσεις διακεκριμένων ακαδημαϊκών και άλλων εμπειρογνωμόνων. Μια ακόμη ομάδα (ομάδα 2, σχετικά με την ευρωπαϊκή δημοκρατία / αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια) έχει επίσης εκδώσει τις 39 συστάσεις της μέχρι στιγμής. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Οι πολίτες επιλέχθηκαν τυχαία από εξειδικευμένους αναδόχους, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες για να διασφαλίσουν ότι είναι αντιπροσωπευτικοί της πολυμορφίας της ΕΕ όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση, το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και το επίπεδο εκπαίδευσης. Κάθε ευρωπαϊκή ομάδα πολιτών θα υποβάλει συστάσεις που θα υποβληθούν και θα συζητηθούν στην ολομέλεια της διάσκεψης, η οποία στη συνέχεια θα υποβάλει τις προτάσεις της για το μέλλον της Ευρώπης στην εκτελεστική επιτροπή.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα