GR FR DE ES EN
2.2 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς φορτηγών στην ΕΕ

Διαβάστε ακόμη

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τις οδικές μεταφορές αποσκοπούν στον τερματισμό της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στον τομέα, παρέχοντας παράλληλα καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα των οδικών μεταφορών, μετά την έγκρισή της από την επιτροπή μεταφορών τον Ιούνιο. Οι νέοι κανόνες έχουν συμφωνηθεί προσωρινά με τους υπουργούς της ΕΕ και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο.

Αν και η ΕΕ ρυθμίζει ήδη όλους αυτούς τους τομείς, υπάρχουν κενά και οι δυσκολίες στην επιβολή τους έχουν οδηγήσει τις χώρες της ΕΕ να τις εφαρμόσουν διαφορετικά. Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν ένα σαφές και κοινό πλαίσιο για τον τομέα των οδικών μεταφορών.

Περισσότερη ξεκούραση και χρόνος στο σπίτι

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι οδηγοί θα απολαμβάνουν καλύτερες συνθήκες ανάπαυσης και θα δικαιούνται περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Για παράδειγμα, οι εβδομαδιαίες υπόλοιπες περισσότερες από 45 ώρες δεν μπορούν να ληφθούν με όχημα, αλλά σε κατάλληλο κατάλυμα με επαρκείς εγκαταστάσεις, που πληρώνονται από τον εργοδότη. Θα πρέπει να οργανωθούν εργασίες που θα παρέχουν στους οδηγούς περισσότερο χρόνο στο σπίτι.

Ταχογράφος

Μια συσκευή που καταγράφει όλες τις δραστηριότητες ενός οχήματος, για παράδειγμα την απόσταση, την ταχύτητα, τους χρόνους οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης του οδηγού
Είναι ήδη υποχρεωτική η εγκατάσταση ψηφιακού ταχογράφου σε νέα φορτηγά οχήματα βάρους άνω των 3,5 τόνων

Σαφείς κανόνες για την απόσπαση οδηγών

Δεδομένης της φύσης των οδικών μεταφορών, απαιτείται ισχυρότερη επιβολή τομεακών κανόνων για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας των φορέων εκμετάλλευσης να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες και των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών.

Οι οδηγοί δεν είναι γενικά αποσπασμένους σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεγάλες χρονικές περιόδους, όπως συμβαίνει μερικές φορές σε άλλους τομείς, και οι υφιστάμενοι κανόνες εφαρμόζονται με ασυντόνιστο τρόπο από διαφορετικά κράτη μέλη.

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι που αποστέλλονται από τον εργοδότη τους για να πραγματοποιήσουν υπηρεσία σε άλλη χώρα της ΕΕ σε προσωρινή βάση, στο πλαίσιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ενδοομιλικής απόσπασης ή πρόσληψης μέσω προσωρινής υπηρεσίας.
Διαφορετικοί από τους μετακινούμενους εργαζομένους: παραμένουν προσωρινά στο κράτος μέλος υποδοχής και δεν ενσωματώνονται στην αγορά εργασίας του.
Ο τομέας των οδικών μεταφορών χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερα μετακινούμενο εργατικό δυναμικό.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες αποσκοπούν στην πρόληψη διαφορετικών εθνικών προσεγγίσεων και στη διασφάλιση δίκαιης αμοιβής για τους οδηγούς.

Οι νέοι κανόνες απόσπασης θα ισχύουν για τις ενδομετακομιστικές μεταφορές, τις διεθνείς μεταφορές (εξαιρουμένης της διαμετακόμισης) και τις διμερείς πράξεις (μεταφορά από κράτος μέλος στο οποίο ο οδηγός έχει την έδρα του σε άλλη χώρα και αντιστρόφως).

Δίκαιος και ανταγωνιστικός τομέας οδικών μεταφορών

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες για τις ενδομεταφορές εισάγουν συντονισμένους ελέγχους από δύο ή περισσότερες εθνικές αρχές επιβολής και διευκολύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Ενδομεταφορές

Ενδομεταφορά είναι όταν ένα ξένο φορτηγό πραγματοποιεί εθνικές παραδόσεις στο έδαφος άλλης χώρας της ΕΕ αμέσως μετά από διεθνή παράδοση από άλλη χώρα.
Βοηθά τα φορτηγά να μειώσουν τις κενές διαδρομές και εξοικονομεί καύσιμα.
Οι ενδομεταβολές θεσπίστηκαν για πρώτη φορά το 1990 μέσω ποσοστώσεων.
Οι κανόνες της ΕΕ που επιτρέπουν τρεις ενδομεταφορές εντός επτά ημερών από τη διεθνή παράδοση παραμένουν αμετάβλητοι.
Για να αποφευχθεί η «συστηματική ενδομεταποίηση», οι νέοι κανόνες εισάγουν μια τετραήμερη περίοδο «ψύξης» πριν από τις ενδομεταβολές στην ίδια χώρα με το ίδιο όχημα.
Το 2017, σχεδόν οι μισές ενδομεταφορές της ΕΕ πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, ενώ σχεδόν το 40% πραγματοποιήθηκε από Πολωνούς μεταφορείς.
Προκειμένου να σταματήσει η χρήση των αποκαλούμενων εταιρειών γραμματοκιβωτίου από τους μεταφορείς, οι οποίες στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, και να βελτιωθούν οι συνθήκες απασχόλησης των οδηγών, οι αναθεωρημένοι κανόνες θα απαιτούν από τις εταιρείες οδικών μεταφορών να έχουν σημαντικές δραστηριότητες στις χώρες της ΕΕ στις οποίες είναι εγγεγραμμένες.

Οι κανόνες θα θεσπίζουν επίσης την υποχρέωση του οδηγού να επιστρέφει στο επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας κάθε οκτώ εβδομάδες.

Οι κανόνες θα επεκταθούν στους μεταφορείς που χρησιμοποιούν ελαφρά επαγγελματικά οχήματα άνω των 2,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού φορτηγών με ταχογράφο.

Τι είναι οι εταιρείες γραμματοκιβωτίου;

Επιχειρήσεις που υπάρχουν μόνο ως ταχυδρομική διεύθυνση, με δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Μια εταιρεία γραμματοκιβωτίου έχει συσταθεί για να παρακάμπτει τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις συνήθως σε τομείς όπως η φορολογία, η κοινωνική ασφάλιση, ο ΦΠΑ και οι μισθοί

Είναι παράνομες, αλλά συχνά δεν γίνονται αντιληπτές, καθώς οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν έχουν νομικό ή λειτουργικό ορισμό των εταιρειών γραμματοκιβωτίου

Επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα, κάτι που θα συμβεί τις προσεχείς εβδομάδες. Οι κανόνες για τους χρόνους ανάπαυσης θα ισχύουν 20 ημέρες και οι κανόνες για την απόσπαση και την πρόσβαση στην αγορά 18 μήνες μετά τη δημοσίευση.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα