GR FR DE ES EN
7.6 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Καλύτερη νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού για τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης

Διαβάστε ακόμη

Οι ευρωβουλευτές ζητούν καλύτερους διαύλους νόμιμης μετανάστευσης εργατικού δυναμικού για τη μείωση των παράτυπων αφίξεων και την κάλυψη των αναγκών της οικονομίας.

Για να ανταποκριθεί στις δημογραφικές προκλήσεις της Ευρώπης και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις δεξιότητες των μεταναστών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η επιτροπή πολιτικών ελευθεριών του Κοινοβουλίου ζητεί νέους κανόνες της ΕΕ για τη νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού. Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να ψηφίσουν επί της έκθεσης – η οποία καλεί επίσης για μια δεξαμενή ταλέντων σε επίπεδο ΕΕ, βελτιωμένη κινητικότητα και νέους διαύλους μετανάστευσης – κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της 22ας-25ης Νοεμβρίου.

 

Αν και η ένταξη των παράτυπων μεταναστών αποτελεί πρόκληση, θα πρέπει να θεωρηθεί ευκαιρία, αναφέρει η έκθεση. Η ενθάρρυνση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού μέσω νόμιμων διαύλων θα ενίσχυε την απασχόληση μεταξύ των μεταναστών και των προσφύγων, ωφελώντας έτσι την ΕΕ συμβάλλοντας στα φορολογικά έσοδα και επιταχύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Περιορισμός των παράτυπων διαύλων μετανάστευσης

Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ καθορίζεται από την επικέντρωση στους αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους και τις αποτελεσματικές επιστροφές, ενώ πολύ λίγα έχουν γίνει για την προώθηση ασφαλών και νόμιμων οδών προς την Ευρώπη.

Έρευνα που διεξήχθη από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) διαπίστωσε ότι το 77% των παράτυπων μεταναστών είχαν υποστεί διώξεις ή συγκρούσεις στη χώρα καταγωγής τους και ενδέχεται να αναγκάστηκαν να έρθουν παράτυπα στην Ευρώπη λόγω έλλειψης τακτικών εναλλακτικών λύσεων.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2021, το Κοινοβούλιο δήλωσε: «Η ενίσχυση των κατάλληλων διαύλων νόμιμης μετανάστευσης θα συμβάλει στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, θα υπονομεύσει το επιχειρηματικό μοντέλο των εγκληματιών λαθρεμπόρων, θα μειώσει την εμπορία ανθρώπων και την εκμετάλλευση της εργασίας, θα ενισχύσει τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζομένους και θα προσφέρει μια νομική οδό για όσους σκέφτονται να μεταναστεύσουν στην Ένωση»

Ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας

Η πανδημία Covid-19 υπογράμμισε τον ρόλο των βασικών εργαζομένων σε τομείς όπως η γεωργία, οι κατασκευές, η μεταποίηση και η υγειονομική περίθαλψη για τη διατήρηση των οικονομιών και των κοινωνιών στη ζωή. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εισαγωγής για υπηκόους τρίτων χωρών χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης, το οποίο θα συμπληρώνει την αναθεωρημένη οδηγία για τις μπλε κάρτες για μετανάστες υψηλής ειδίκευσης.

Η έκθεση προτείνει τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής δεξαμενής ταλέντων για τους νομίμως μετανάστες εργαζόμενους, καθώς και μια πλατφόρμα που συνδυάζει τα προφίλ των αιτούντων με τις ανάγκες των βιομηχανιών που βασίζονται στην ΕΕ, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

Σύμφωνα με τον Abir Al-Sahlani (Renew, Σουηδία), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση της έκθεσης μέσω του Κοινοβουλίου, “Η πλατφόρμα εθελοντικής αντιστοίχισης θα χρησιμεύσει ως χρήσιμο εργαλείο για όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για εργασία σε κράτη μέλη και για τους εργοδότες που εδρεύουν στην ΕΕ να αναζητήσουν σε [τρίτες] χώρες πιθανούς υπαλλήλους”.

Αναγνώριση των προσόντων των μεταναστών στην ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανόνων για την αναγνώριση των προσόντων των διακινούμενων εργαζομένων σε επίπεδο ΕΕ. Η αναγνώριση των προσόντων των μεταναστών εξαρτάται επί του παρόντος από τους εθνικούς κανόνες, οι οποίοι διαφέρουν σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ, και οι μετανάστες υψηλής ειδίκευσης συχνά βρίσκονται να αποδέχονται θέσεις εργασίας που απαιτούν χαμηλότερα προσόντα στη χώρα προορισμού τους. Το 2015, ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι «όσοι εισέρχονται στην ΕΕ ως αιτούντες άσυλο διατρέχουν ιδιαίτερα κίνδυνο υπερ-προσόντων».

Το 2019, περίπου το 48% των μεταναστών υψηλής ειδίκευσης εργάζονταν σε θέσεις εργασίας χαμηλής ή μεσαίας ειδίκευσης, σε σύγκριση με μόλις το 20% των πολιτών της ΕΕ. Είναι εντυπωσιακό ότι, μεταξύ των μεταναστών υψηλής ειδίκευσης, η πιο κοινή μορφή επαγγέλματος είναι ως καθαρότερος ή οικιακός βοηθός, ενώ το 62% των εταιρειών προγραμματισμού υπολογιστών και το 43% των κατασκευαστικών εταιρειών αναφέρουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

“Μια ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη χρειάζεται νόμιμη μετανάστευση για να αντιμετωπίσει σωστά τις δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση”, δήλωσε ο Αλ-Σαλάνι.

Μετανάστες επιχειρηματίες

Καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο διευκολύνουν τη διαδικασία αίτησης βίζα για ξένους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, οι ευρωβουλευτές ζητούν νέες πολλαπλές θεωρήσεις εισόδου σε ολόκληρη την ΕΕ για τους αυτοαπασχολούμενους.

Επί του παρόντος, οι μεταναστευτικοί νόμοι της ΕΕ επικεντρώνονται στην προσέλκυση εργαζομένων στο πλαίσιο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και, μολονότι υπάρχουν εθνικά συστήματα, λίγα έχουν αποδειχθεί επιτυχή. Αυτό οφείλεται κυρίως στα εδαφικά όρια: οι επιχειρηματίες που εισέρχονται στην ΕΕ μέσω εθνικών συστημάτων δεν εγγυώνται πάντοτε την ελεύθερη κυκλοφορία ή την πρόσβαση στην ενιαία αγορά.

Τα προτεινόμενα μέτρα θα συμβάλουν επίσης στην καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των εποχιακών εργαζομένων, των οποίων οι άδειες διαμονής δεν θα συνδέονται πλέον με έναν μόνο εργοδότη. Θα έχουν τρεις μήνες για να βρουν εναλλακτική απασχόληση μετά την αποχώρησή τους από την εργασία πριν ανακαλέσουν τις άδειες τους.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα