GR FR DE ES EN
18.4 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2021

Κανόνες για δίκαιους κατώτατους μισθούς στην ΕΕ

Διαβάστε ακόμη

Ένα νέο σχέδιο νόμου της ΕΕ θα εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των μισθών σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

Οι ευρωβουλευτές στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υποστήριξαν τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για την προστασία των μισθών σε ολόκληρη την ΕΕ, είτε με τη θέσπιση νόμιμου μισθού (ο χαμηλότερος μισθός που επιτρέπεται από το νόμο), είτε επιτρέποντας στους εργαζόμενους να διαπραγματεύονται τους μισθούς τους με τους εργοδότες τους. Η νέα νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΕ που έχουν σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν και να αναφέρουν εάν οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί επαρκούν χρησιμοποιώντας κριτήρια για τη θέσπιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης και να συμπεριλάβουν στοιχεία όπως η αγοραστική δύναμη και το ποσοστό φτώχειας. Τα κράτη μέλη στα οποία ο κατώτατος μισθός προστατεύεται αποκλειστικά μέσω συλλογικών συμβάσεων δεν θα υποχρεούνται να θεσπίσουν νόμιμους μισθούς ή να καταστήσουν τις συμφωνίες αυτές καθολικά εφαρμόσιμες.

Προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Το σχέδιο οδηγίας αποσκοπεί ρητά στην ενίσχυση και την επέκταση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στην προστασία των εργαζομένων, παρέχοντάς τους έναν ελάχιστο μισθό μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων. Τα κράτη μέλη στα οποία οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι διαθέσιμες σε λιγότερο από το 80% του εργατικού δυναμικού, θα πρέπει να λάβουν ενεργά μέτρα για την προώθηση αυτού του εργαλείου. Για να σχεδιάσουν την καλύτερη στρατηγική για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους και να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Επιπλέον, θα απαγορεύεται ρητά η υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ή των συλλογικών συμβάσεων για τον καθορισμό των μισθών. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να ενταχθούν σε ένα συνδικάτο και δεν μπορούν να εμποδιστούν να το πράξουν.

Επανόρθωση

Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα προσφυγής, σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποζημιώνονται επαρκώς και να είναι σε θέση να ανακτήσουν τυχόν οφειλόμενες αποδοχές. Οι εθνικές αρχές πρέπει επίσης να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύουν τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων από το να αντιμετωπίζονται άδικα από τον εργοδότη τους λόγω καταγγελίας που έχουν υποβάλει ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας που έχει κινηθεί για την επιβολή των δικαιωμάτων τους.

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής εγκρίθηκε με 37 ψήφους υπέρ και 10 κατά, με 7 αποχές. Θα πρέπει να εγκριθεί από την ολομέλεια (κατά τη σύνοδο της 22ας-25ης Νοεμβρίου στο Στρασβούργο) πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Εισαγωγικά

Μετά την ψηφοφορία, ο συνεισηγητής Dennis Radtke (ΕΛΚ, DE) δήλωσε: «Με τη σημερινή ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης, κάναμε ένα σημαντικό βήμα και περάσαμε από τα λόγια στη δράση για την αξιοπρέπεια της εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτή η οδηγία αλλάζει το παιχνίδι στον αγώνα για μια ισχυρότερη Κοινωνική Ευρώπη.»

“Η νομοθεσία αυτή αποτελεί ρήξη με το παρελθόν. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κρίσης, η μείωση των ελάχιστων μισθών και η κατάργηση των τομεακών συλλογικών διαπραγματεύσεων ήταν το σκληρό φάρμακο που συνταγογραφήθηκε σε πολλά κράτη μέλη. Τώρα, αγωνιζόμαστε για την αύξηση των νόμιμων ελάχιστων μισθών και την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη», πρόσθεσε η συν-εισηγήτρια Agnes Jongerius (S&D, NL).

Φόντο

Το δικαίωμα σε επαρκή κατώτατο μισθό αναφέρεται στην αρχή 6 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων , ο οποίοςσυμφωνήθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο εξ ονόματος όλων των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017. Το Ευρωπαϊκό Κοινοßούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει νομοθετική δράση για το θέμα αυτό. Τον Οκτώβριο του 2020, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της επάρκειας των ελάχιστων μισθών στην ΕΕ.

Στην ΕΕ, 21 από τις 27 χώρες έχουν νόμιμο κατώτατο μισθό, ενώ στις άλλες έξι (Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Ιταλία και Σουηδία) τα επίπεδα των μισθών καθορίζονται μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εκφρασμένοι σε ευρώ, οι μηνιαίοι κατώτατοι μισθοί ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ, από 332 ευρώ στη Βουλγαρία έως 2 202 ευρώ στο Λουξεμβούργο (στοιχεία για το 2021 από την Eurostat).

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα