GR FR DE ES EN
18.4 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2021

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει τον εφοδιασμό της

Διαβάστε ακόμη

Για να ενισχυθεί ο αυτόνομος και βιώσιμος εφοδιασμός της ΕΕ με υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή βασικών τεχνολογιών, οι ευρωβουλευτές ζητούν διαφοροποίηση, περισσότερη ανακύκλωση και εγχώρια προμήθεια.

Οι κρίσιμες πρώτες ύλες (CRMs) είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ενός ευρέος φάσματος αγαθών και τεχνολογιών. Η μετάβαση προς ψηφιακές, εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικές και κλιματικά ουδέτερες ευρωπαϊκές οικονομίες θα οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερη ζήτηση για CRMs. Οι τεχνολογίες που τις απαιτούν, όπως οι μπαταρίες και οι ηλεκτροκινητήρες, θα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

Το Κοινοβούλιο ζητεί μια στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και ανθεκτικότητας της Ευρώπης όσον αφορά την προμήθεια CRMs, με τη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς ανακυκλωμένων πόρων που περιέχουν αυτά τα υλικά. Σύμφωνα με τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να αντληθούν περισσότερα CRM από την ΕΕ και τις γειτονικές της χώρες, οι πηγές για αυτά τα υλικά θα πρέπει να διαφοροποιηθούν και περισσότερη έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις έναντι αυτών των περιορισμένων υλικών.

Ανακύκλωση για να διαδραματίσει βασικό ρόλο

Οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι, βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, η επικέντρωση στην ανακύκλωση δεν θα είναι αρκετή από μόνη της για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για CRMs. Ζητούν να διερευνηθούν βιώσιμες δυνατότητες προμήθειας σε κράτη μέλη πλούσια σε CRM. Το Κοινοβούλιο προτρέπει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης για την αναζήτηση και την προμήθεια έργων πιο αποδοτικές και διαφανείς, χωρίς να μειώνουν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα.

Τα έργα CRM θα πρέπει επίσης να έχουν καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και του κανονισμού για την ταξινομία. Οι προσπάθειες των κρατών μελών θα πρέπει να συγκεντρωθούν μέσω ενός σημαντικού έργου κοινού ενδιαφέροντος (IPCEI), τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Η ανακύκλωση αποβλήτων είναι ζωτικής σημασίας, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές, δεδομένης της σημαντικής παρουσίας των CRMs στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τις προσπάθειές τους για την ορθή συλλογή και ανακύκλωση προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους με CRMs αντί να τα αποθηκεύουν σε νοικοκυριά και χώρους υγειονομικής ταφής ή να τα αποτεφρώνουν. Απαιτούνται ισχυρότεροι έλεγχοι των εξαγωγών βασικών αποβλήτων CRM από την ΕΕ, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές. Θα πρέπει να συσταθεί νέα ειδική ομάδα για τον συντονισμό των εθνικών δραστηριοτήτων crms.

Καλούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν τη στρατηγική αποθήκευση των CRMs προκειμένου να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό τους, και αναφέρουν ότι οι μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και εταιρικής σχέσης της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τα CRMs.

 

«Διαθέτουμε μια συνεπή και φιλόδοξη δέσμη μέτρων που αντιμετωπίζει τον επείγοντα χαρακτήρα σταθερών και βιώσιμων κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού πρώτων υλών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση της Ευρώπης», δήλωσε ο επικεφαλής ευρωβουλευτής Hildegard Bentele (ΕΛΚ, DE). “Όλες οι προβλέψεις προβλέπουν υψηλότερη ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες λόγω της διπλής μετάβασης. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για πλήρη αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι αυτές οι προσπάθειες δεν θα είναι αρκετές, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, πρέπει να οικοδομήσουμε το πολιτικό πλαίσιο για να επιτρέψουμε τη βιώσιμη εξόρυξη στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες», δήλωσε.

Η έκθεση εγκρίθηκε με 543 ψήφους υπέρ και 52 κατά, με 94 αποχές.

Φόντο

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,η προσφορά πολλών CRM συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό εκτός της ΕΕ, με κύριους παρόχους της την Κίνα, την Τουρκία και τη Νότια Αφρική (N). Το έγγραφο δείχνει ότι η ΕΕ μπορεί να χρειαστεί έως και 18 φορές περισσότερο λίθιο και πέντε φορές περισσότερο κοβάλτιο το 2030 για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και αποθήκευση ενέργειας.

Ο τομέας των πρώτων υλών παρέχει περίπου 350.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ και περισσότερες από 30 εκατομμύρια σε κατάντη μεταποιητικές βιομηχανίες που εξαρτώνται από αυτόν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία θα μπορούσε να επιφέρει καθαρή αύξηση κατά 700.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ μέχρι το 2030.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα