GR FR DE ES EN
2.2 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Λήψη μέτρων για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης

Διαβάστε ακόμη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τις χώρες της ΕΕ να δράσουν για την στεγαστική κρίση για να επενδύσουν περισσότερο σε αξιοπρεπείς κατοικίες και να διασφαλίσουν ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση.

Η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης καθίσταται ολοένα και περισσότερο πρόβλημα στην ΕΕ, με τις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια να αυξάνονται σταθερά σε σχέση με τα εισοδήματα κατά τη διάρκεια των ετών.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί τις χώρες της ΕΕ να αναγνωρίσουν την επαρκή στέγαση ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που μπορεί να εφαρμοστεί μέσω νομοθεσίας. Όλοι θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε αξιοπρεπή, “υγιή” στέγαση, σε σχέση με πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας,επαρκή αποχέτευση, λύματα και αξιόπιστη ενέργεια, ανέφεραν οι ευρωβουλευτές.

Στεγαστική κρίση: ένα πρόβλημα για όλους

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες χαμηλού εισοδήματος και τους ιδιώτες ενοικιαστές, αλλά και για τα άτομα με μέσο εισόδημα επιβαρύνονται από το κόστος στέγασης και συντήρησης. Ειδικά οι μονογονεϊοί, οι πολυμελείς οικογένειες και οι νέοι στις πρώτες τους θέσεις εργασίας έχουν ένα εισόδημα που είναι πολύ χαμηλό για να αντέξει οικονομικά τα ενοίκια της αγοράς, ενώ είναι πολύ υψηλό για να τους καταστήσει επιλέξιμους για κοινωνική στέγαση.

Η έξαρση του κορονοϊού έχει επίσης επιδεινώσει το πρόβλημα στέγασης, καθώς πολλοί άνθρωποι πρέπει να περάσουν το lockdown σε φτωχά τυποποιημένα σπίτια. Μεσοπρόθεσμα, η κρίση αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τα ποσοστά αστέγων.

Τι σημαίνει προσιτή στέγαση;

Ο λόγος τιμής κατοικίας προς εισόδημα είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο κριτήριο για τη μέτρηση της οικονομικής προσιτότητας
Μεταξύ του 2010 και του 2018, το ποσοστό του πληθυσμού που δαπανά περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση ανήλθε σε περίπου 10% στην ΕΕ. Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των χωρών.

Ποιες είναι οι αιτίες του προβλήματος στέγασης;

Η μετατροπή της κατοικίας σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή εμπορεύματα είναι ένας από τους κύριους παράγοντες για την αύξηση του κόστους. Οι άνθρωποι αγοράζουν δεύτερες κατοικίες για να δημιουργήσουν πρόσθετο εισόδημα και να συμπληρώσουν τις συντάξεις τους. Οι ξένες επενδύσεις καθιστούν τις τοπικές τιμές των κατοικιών να αυξάνονται και πλατφόρμες όπως η Airbnb μειώνουν την προσφορά κατοικιών για τους ντόπιους, ειδικά στα κέντρα των πόλεων.

Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τις πολιτικές κοινωνικής στέγασης.

Στέγαση στην ΕΕ: γεγονότα και αριθμοί

Κατά την τελευταία τριετία, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5%

Οι δαπάνες κοινωνικής στέγασης από τις κυβερνήσεις αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,66% του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος

Ανεπαρκές κόστος στέγασης 195 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

 

Οι λύσεις που προτείνει το Κοινοβούλιο

Η ΕΕ μπορεί να επηρεάσει έμμεσα την αγορά κατοικίας μέσω κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, το φορολογικό δίκαιο και το δίκαιο του ανταγωνισμού και με την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές να στηρίξουν όλες τις ομάδες των οποίων οι ανάγκες στέγασης δεν μπορούν εύκολα να καλυφθούν υπό τις συνθήκες της αγοράς.

Στο ψήφισμά τους που εγκρίθηκε , οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν το αίτημά τους για στόχο σε επίπεδο ΕΕ για τον τερματισμό των αστέγων έως το 2030

καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα στη μείωση των εκπομπών και την ενεργειακή απόδοση μέσω της ανακαίνισης κατοικιών, σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία

να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να συνεργάζονται για τη χρηματοδότηση κοινωνικών επενδύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα
καλεί τις χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις διακρίσεις των ευάλωτων ομάδων στην αγορά κατοικίας

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις έως τα μέσα του 2021 για την αντιμετώπιση της αντιμετώπισης της στέγασης ως εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου και όχι ως ανθρώπινου δικαιώματος

παροτρύνει την Επιτροπή και το κράτος μέλος να επενδύσουν περισσότερο σε κοινωνικές, δημόσιες, ενεργειακά αποδοτικές, επαρκείς και οικονομικά προσιτές.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα