GR FR DE ES EN
3.9 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Πώς να διατηρήσετε τη βιοποικιλότητα: Πολιτική της ΕΕ

Διαβάστε ακόμη

Προκειμένου να διατηρηθούν τα απειλούμενα είδη και η ανθρώπινη ζωή, η ΕΕ επιθυμεί να βελτιώσει και να διατηρήσει τη βιοποικιλότητα στην ήπειρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με 2030, μετά από εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση των κύριων κινητήρων της απώλειας βιοποικιλότητας και τον καθορισμό νομικά δεσμευτικών στόχων.

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030: επαναφέροντας τη φύση στη ζωή μας, επιμένοντας ότι η εφαρμογή της θα είναι συνεπής με άλλες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με το 2030: τι περιλαμβάνει;

Καθορισμός στόχων της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030, η ΕΕ έχει θέσει νέους στόχους για την επόμενη δεκαετία.

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν σθεναρά τους στόχους της ΕΕ για την προστασία τουλάχιστον του 30% των θαλάσσιων και χερσαίων περιοχών της ΕΕ (δάση, υγρότοποι, λιβάδια και παράκτια οικοσυστήματα) και ότι το 10% των ωκεανών και εδαφών της ΕΕ -συμπεριλαμβανομένων όλων των εναπομεινάντων πρωτογενών και παλαιών δασών και άλλων οικοσυστημάτων πλούσιων σε άνθρακα- θα πρέπει να παραμείνει ουσιαστικά ανενόχλητο.

Επιθυμούν οι στόχοι να είναι δεσμευτικοί και να εφαρμόζονται από τις χώρες της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Αποκατάσταση της φύσης

Το Κοινοβούλιο χαιρετίζει επίσης πρόταση δεσμευτικών στόχων για την αποκατάσταση της φύσης, ζητώντας έναν ελάχιστο στόχο τουλάχιστον 30% της ξηράς και των θαλασσών της ΕΕ.

Αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η μείωση των επικονιαστών δεν είναι μόνο κακή για τη βιοποικιλότητα , αλλά αποτελεί επίσης απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια και ζήτησαν επείγουσα αναθεώρηση της πρωτοβουλίας επικονιαστών της ΕΕ. Η αναθεωρημένη πρωτοβουλία θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα νέο πανευρωπαϊκό πλαίσιο παρακολούθησης επικονιαστών με ισχυρά μέτρα, σαφείς χρονικά δεσμευμένους στόχους και δείκτες, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιπτώσεων, και την αναγκαία ανάπτυξη ικανοτήτων.

Αξιοποίηση των πράσινων αστικών περιοχών

Οι πράσινες αστικές περιοχές μπορούν να στηρίξουν τη βιοποικιλότητα και να συμβάλουν στη σωματική και ψυχική ευημερία του πληθυσμού, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τη δημιουργία μιας πλατφόρμας της ΕΕ για τον αστικό οικολογικό έλεγχο και καλούν την Επιτροπή να θέσει συγκεκριμένους φιλόδοξους δεσμευτικούς στόχους για την αστική βιοποικιλότητα, μεταξύ των οποίων:

ένα ελάχιστο μερίδιο πράσινων στεγών σε νέα κτίρια
στήριξη της αστικής γεωργίας
διασφάλιση ότι δεν χρησιμοποιούνται χημικά φυτοφάρμακα
μείωση της χρήσης λιπασμάτων στις αστικές πράσινες περιοχές της ΕΕ
Μείωση των επιπτώσεων της γεωργίας

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για τους στόχους του 2030 να υπαρκτό τουλάχιστον το 25% της γεωργικής γης υπό τη διαχείριση των βιολογικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γεγονός που θα πρέπει να αυξηθεί μεσομακροπρόθεσμα.

Συμφώνησαν με τους στόχους της Επιτροπής για τη μείωση:

τη χρήση πιο επικίνδυνων και χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50%
χρήση λιπασμάτων κατά τουλάχιστον 20%
απώλειες θρεπτικών ουσιών κατά τουλάχιστον 50% μέχρι το 2030

Τι έχει γίνει για τη διαφύλαξη των απειλούμενων ειδών και της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη;

Μέχρι σήμερα, οι προσπάθειες της ΕΕ για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας συνεχίζονταν στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, η οποία θεσπίστηκε το 2010:

Η οδηγία για τα πτηνά αποσκοπεί στην προστασία και των 500 ειδών άγριων πτηνών που συμβαίνουν φυσικά στην ΕΕ
Η οδηγία για τους οικοτόπους διασφαλίζει τη διατήρηση ενός ευρέος φάσματος σπάνιων, απειλούμενων ή ενδημικών ζωικών και φυτικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων περίπου 200 σπάνιων και χαρακτηριστικών τύπων οικοτόπων

Το Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, με βασικές περιοχές αναπαραγωγής και ανάπαυσης για σπάνια και απειλούμενα είδη και σπάνιους τύπους φυσικών οικοτόπων

Η πρωτοβουλία επικονιαστών της ΕΕ έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τη μείωση των επικονιαστών στην ΕΕ και να συμβάλει στις παγκόσμιες προσπάθειες διατήρησης, εστιάζοντας στη βελτίωση της γνώσης της μείωσης, στην αντιμετώπιση των αιτίων και στην ευαισθητοποίηση.

Επιπλέον, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life, το οποίο θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, έφερε, για παράδειγμα, τον λύγα της Ιβηρικής και τον βουλγαρικό μικρότερο kestrel πίσω από την σχεδόν εξαφάνιση.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα