GR FR DE ES EN
33.2 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Παρασκευή, 30 Ιουλίου, 2021

Προτεραιότητες

Διαβάστε ακόμη

Ημιτελικός

Αύξηση

Πρόσβαση

Να πληρωθούν

Οι υπουργοί παρουσίασαν τις προτεραιότητες της σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, σε μια σειρά συνεδριάσεων.

Η Σλοβενία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου έως το τέλος του 2021. Οι ακροάσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 12 και 15 Ιουλίου.

Αλιεία

Στις 12 Ιουλίου, ο υπουργός Γεωργίας, Δασοκομίας και Τροφίμων Jože Podgoršek δήλωσε στην Επιτροπή Αλιείας ότι η Προεδρία θα προσπαθήσει να καταστήσει τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας πιο βιώσιμους. Θα επικεντρωθούν στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, στην αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας, καθώς και στις διαπραγματεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022.

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Αλιείας χαιρέτισαν την ανακοίνωση, προέτρεψαν τον υπουργό να προχωρήσει με το σχέδιο διαχείρισης του τόνου του Ατλαντικού και επέμειναν ότι η Προεδρία θα πρέπει να είναι σταθερή κατά τη διαπραγμάτευση αλιευτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Μαυριτανία), ώστε να διασφαλίζονται ίσοι όροι για τους αλιείς της ΕΕ σε σχέση με τους φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών.

Εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών

Στις 12 Ιουλίου, ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας Zdravko Počivalšek και ο υπουργός Δημόσιας Διοίκησης Boštjan Koritnik τόνισαν στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών τη σημασία της ψηφιακής μετάβασης για την ανάκαμψη μετά την πανδημία και τους μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής της ΕΕ. Τόνισαν ότι η Προεδρία θα επικεντρωθεί στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές, καθώς και στον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, σε βασικούς νομοθετικούς φακέλους για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη νέα τεχνολογία, στην ενθάρρυνση των προσπαθειών ψηφιοποίησης και στη δημιουργία υψηλών προτύπων για την ψηφιακή οικονομία.

Πέρα από αυτά τα ψηφιακά ζητήματα, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με τους δύο υπουργούς την εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, τους νέους κανόνες ασφάλειας των προϊόντων, τα ζητήματα τελωνειακού ελέγχου, την επικείμενη κοινή πρόταση φορτιστών, τη ρύθμιση των δομικών προϊόντων και τα ζητήματα τυποποίησης.

Μεταφορές και Τουρισμός

Στις 13 Ιουλίου, ο υπουργός Υποδομών, Jernej Vrtovec,και ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, Zdravko Počivalšek,προσδιόρισαν τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την ηλεκτρονική κινητικότητα και τα εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και την ανάκαμψη του ταξιδιωτικού τομέα, ως τους κύριους πυλώνες πολιτικής της σλοβενικής Προεδρίας στον τομέα των μεταφορών. Τα ζητήματα αυτά θα είναι επίσης καίριας σημασίας για την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας και των προσπαθειών για απαλλαγή από τις ανθρακούχες ανθρακούχες νάρσους.

Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής μεταφορών εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εστίαση στην απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες ανθρακούχες πηγές, προτρέποντας την Προεδρία να διασφαλίσει την τεχνολογική ουδετερότητα στις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις. Ορισμένοι βουλευτές του ΕΚ ζήτησαν να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για την προώθηση του σιδηροδρομικού τομέα, να αναθεωρηθούν οι κανόνες ΔΕΔ-Μ και η δέσμη μέτρων για την κινητικότητα των μεταφορών, να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των επιβατών και των εργαζομένων, να επενδυθούν περισσότερο στην οικονομική ανάκαμψη του τουριστικού τομέα και να διασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός της ΕΕ όσον αφορά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Διεθνές εμπόριο

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου επικεντρώθηκαν στην Κίνα, τα εμβόλια και το εμπόριο, καθώς και στη Mercosur στις ερωτήσεις τους προς τον υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, Zdravko Počivalšek στις 13 Ιουλίου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αποτελούν σημαντικά στοιχεία στις εμπορικές συμφωνίες, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου το πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της επενδυτικής συμφωνίας Κίνας-ΕΕ από το Κοινοβούλιο.

Επιχειρηματολογώντας υπέρ ενός διαλόγου σχετικά με την προσωρινή αναστολή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα εμβόλια, οι ευρωβουλευτές έμαθαν ότι η Προεδρία θα προτείνει συμβιβασμό για τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΠΟΕ. Η συμφωνία mercosur χρειάζεται ισχυρές περιβαλλοντικές συνθήκες, τόνισαν αρκετοί ευρωβουλευτές, ενώ ο υπουργός απάντησε ότι η μη εφαρμογή της συμφωνίας θα επηρεάσει αρνητικά τη γεωπολιτική ισχύ της ΕΕ.

Πολιτισμός και Εκπαίδευση

Στις 13 Ιουλίου, η υπουργός Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού Simona Kustec δήλωσε στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ότι η Προεδρία θα εργαστεί για τη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση και την κατάρτιση, κάτι που έχει επιδεινωθεί από την πανδημία, εστιάζοντας στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των Ευρωπαίων. Θα επικεντρωθεί επίσης στην προώθηση της κινητικότητας μεταξύ των νέων εθελοντών. Η υπουργός Πολιτισμού Βάσκο Σιμωνίτη θα προσπαθήσει να στηρίξει τον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό τομέα, καθώς επίσης να διασφαλίσει την τήρηση της ελευθερίας της έκφρασης.

Οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν την Προεδρία να πιέσει πιο δυναμικά για να γίνει ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης πραγματικότητα. Σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, το οποίο επισημάνθηκε επίσης από τους υπουργούς ως προτεραιότητα της Προεδρίας, οι ευρωβουλευτές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει ειδική χρηματοδότηση για τη στήριξη του «φιλόδοξου σχεδίου», καθώς τα κονδύλια αποκλειστικά από τη «Δημιουργική Ευρώπη» δεν θα επαρκούν.

Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη

Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της σλοβενικής Προεδρίας, δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας, Δασοκομίας και Τροφίμων Jože Podgoršek στην Επιτροπή Γεωργίας στις 13 Ιουλίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Συμβούλιο σκοπεύει να το συζητήσει τον Οκτώβριο. Η Προεδρία θα επικεντρωθεί επίσης στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο fork», στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, στην επισήμανση της αγοράς, στη στήριξη της βιολογικής γεωργίας και στη δασική στρατηγική της ΕΕ. Στον τελευταίο τομέα, η Προεδρία επιδιώκει να συμφωνήσει με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου.

Οι βουλευτές του ΕΚ για τη γεωργία εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ισχυρή εστίαση στην ανθεκτικότητα και τις αγροτικές περιοχές και ρώτησαν σχετικά με τη θέση της Προεδρίας σχετικά με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και τα μέτρα που σχετίζονται με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Αρκετοί βουλευτές του ΕΚ εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τα εισαγόμενα προϊόντα που δεν τηρούν τα πρότυπα της ΕΕ.

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Στις 13 Ιουλίου, ο υπουργός Ανάπτυξης και Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ Zvonko Černač διαβεβαίωσε την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ότι η Σλοβενία θα αγωνιστεί για μια ισχυρή πολιτική συνοχής. Η Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα στην αποτελεσματική εφαρμογή του NextGenerationEU και θα έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ταχεία έγκριση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Οι ευρωβουλευτές ανηστυχούν τον κ. Černač για διάφορα θέματα, όπως ο ευρωπαϊκός διασυνοριακός μηχανισμός, η συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια, η νέα περίοδος προγραμματισμού και το κράτος δικαίου. Προέτρεψαν την Προεδρία να μεγιστοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των μέτρων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και ζήτησαν την ταχεία έγκριση του αποθεματικού προσαρμογής για το Brexit.

Δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων

Στις 13 Ιουλίου, ο Janez Cigler Kralj, Υπουργός Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, δήλωσε ότι η Προεδρία θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης (IA) στην ισότητα των φύλων, για να διασφαλίσει ότι οι τεχνολογίες είναι χωρίς αποκλεισμούς τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Πρόσθεσε ότι θα εργαστούν για τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ, την ενίσχυση του αγώνα ενάντια σε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής βίας και παρενόχλησης, και την προώθηση της οδηγίας για τη διαφάνεια των αμοιβών.

Ανησυχώντας για τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στις γυναίκες, οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν την Προεδρία να προστατεύσει καλύτερα τις εργαζόμενες γυναίκες σε μελλοντικές κρίσεις και να σταματήσει τις αντιδράσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης την απεμπλοκή αρκετών φακέλων, όπως η οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, και την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλα τα κράτη μέλη.

Ανάπτυξη

Στις 13 Ιουλίου, ο υφυπουργός Εξωτερικών Δρ Stanislav Raščan δήλωσε στην Επιτροπή Ανάπτυξης ότι η Προεδρία θα βοηθήσει τις χώρες εταίρους να ανακάμψουν από τις ευρείες επιπτώσεις της πανδημίας στην εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων, την επισιτιστική ασφάλεια και την πείνα, την εκπαίδευση και την υγεία. Επιπλέον, θα συνεχίσουν να προωθούν την ισότητα των φύλων στην ευρωπαϊκή εξωτερική δράση και να πιέζουν για την ενσωμάτωση της πολιτικής για τα ύδατα σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ.

Στις απαντήσεις τους, οι ευρωβουλευτές αμφισβήτησαν ποιο συγκεκριμένο μέτρο θα υποστήριζε ο υπουργός για τη βελτίωση της δίκαιης πρόσβασης των αναπτυσσόμενων χωρών στα εμβόλια. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν επίσης τη στήριξή τους στη δέσμευση της Προεδρίας να ασκήσει πιέσεις για την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μετά το Κοτονού με την περιοχή της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) πριν από το τέλος του έτους.

Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις

Την Τρίτη 13 Ιουλίου, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ρώτησε τον υπουργό Οικονομικών Andrej Šircelj τι σκοπεύει να κάνει η Προεδρία για ημιτελή έργα της ΕΕ που χρειάζονται επειγόντως ολοκλήρωση. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η Τραπεζική Ένωση, συμπεριλαμβανομένου ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS), η Ένωση Κεφαλαιαγορών, με έμφαση στην πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τις συνεχιζόμενες εργασίες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ήθελαν να μάθουν για τα επόμενα βήματα σχετικά με την παγκόσμια συμφωνία για τη φορολογία των εταιρειών και τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, και τα δύο αρχεία μπλοκάρονται στο Συμβούλιο λόγω του κανόνα ομοφωνίας σε φορολογικά ζητήματα. Τέλος, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη διαβεβαίωση ότι τα κονδύλια από τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης θα δαπανηθούν σωστά σε ολόκληρη την ΕΕ και, σε σχέση με τα αυξανόμενα χρέη και ελλείμματα σε πολλά κράτη μέλη, ανέφεραν ότι αναμένουν αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά

Στις 14 Ιουλίου, ο υπουργός Γεωργίας Jože Podgoršek δήλωσε ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων για τη μεταφορά ζώων και η μηδενική ανοχή στις παραβιάσεις της καλής μεταχείρισης των ζώων. Η σλοβενική Προεδρία θα προσβλέπει στην εκτίμηση επιπτώσεων των ισχυόντων κανόνων από την Επιτροπή στον τομέα αυτό και στην ενημέρωσή τους μέχρι το τέλος του 2023.

Οι βουλευτές του ΕΚ στην εξεταστική επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια των μεταφορών δήλωσαν ότι πολλές ακροάσεις για το θέμα αυτό αποκάλυψαν πολλές ελλείψεις στην εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων μεταφοράς ζώων, ζητώντας την αναθεώρησή τους και τη χρήση νέων κονδυλίων από την Κοινή Γεωργική Πολιτική για τον εξοπλισμό των οχημάτων με κατάλληλο εξοπλισμό για την ενίσχυση της καλής μεταχείρισης των ζώων. Πολλοί ευρωβουλευτές τόνισαν επίσης την ανάγκη απαγόρευσης των εξαγωγών ζώντων ζώων σε τρίτες χώρες, καθώς τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν μέσα για να εξασφαλίσουν τον κατάλληλο έλεγχο στις χώρες προορισμού.

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Επισιτιστική Ασφάλεια

Στις 12 Ιουλίου, ο υπουργός Υγείας Janez Poklukar δήλωσε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ότι η Προεδρία θα προωθήσει την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για ανθεκτικά συστήματα υγείας και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ. Δύο από τις κύριες προτεραιότητες της Προεδρίας είναι η μείωση της ανισότητας στον χώρο της υγείας και η προώθηση προς μια πλήρη Ένωση Υγείας. Οι ευρωβουλευτές είχαν ερωτήσεις σχετικά με τη διασυνοριακή έρευνα κατά του καρκίνου, την θερμοκοιτίδα HERA, έναν ισχυρότερο EMA και ECDC και την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων κατά αυτών των οργανισμών.

Στις 14 Ιουλίου, ο υπουργός Γεωργίας, Δασοκομίας και Τροφίμων Jože Podgoršek δήλωσε ότι η Προεδρία θα δώσει έμφαση στις εργασίες για την προστασία των καταναλωτών, την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και τις ενδείξεις προέλευσης, καθώς και τον αποτελεσματικό επίσημο έλεγχο για να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα που τρώνε οι Ευρωπαίοι είναι ασφαλή. Οι ευρωβουλευτές τον αμφισβήτησαν για ορισμένα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής αξιολόγησης της στρατηγικής του Συμβουλίου για τα δάση, της ευθύνης του γεωργικού τομέα στην πράσινη μετάβαση, των φυτοφαρμάκων, των κενών στη νέα συμφωνία για την ΚΓΠ και της υπερεκμετάλλευσης των δασών.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο υπουργός Περιβάλλοντος Αντρέι Βίζιακ δήλωσε στην επιτροπή ότι θα δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή της δέσμης μέτρων Fit For 2030 και θα εργαστεί για έναν συμβιβασμό που θα είναι δίκαιος και θα διασφαλίζει ότι η οικονομία της Ευρώπης θα συνεχίσει να παραμένει ανταγωνιστική. Ο υπουργός τόνισε επίσης την COP26 στη Γλασκώβη για την κλιματική αλλαγή και την COP15 για τη βιοποικιλότητα, όπου η Προεδρία θα εργαστεί για την επίτευξη ενός παγκόσμιου πλαισίου δράσης για το κλίμα.

Εξωτερικών

Στις 14 Ιουλίου, η Σλοβενία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα Δυτικά Βαλκάνια και την ευημερία της ως στρατηγικό συμφέρον για την ΕΕ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ανζέ Λογκάρ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η διαδικασία διεύρυνσης αποτελεί βασική προτεραιότητα, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να συμπεριλάβει την περιοχή κατά τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Ο υπουργός τόνισε επίσης τη γεωπολιτική διάσταση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, της συνδεσιμότητας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Οι ευρωβουλευτές ρώτησαν για το πολιτικό μπλοκάρισμα μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας, την ανησυχητική παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς επίσης ρώτησαν πώς η Προεδρία θα επιτύχει τον στόχο της για ισχυρότερη Ευρωατλαντική προοπτική για την περιοχή.

Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια

Στον τομέα της ενέργειας, ο υπουργός Υποδομών Jernej Vrtovec δήλωσε στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ότι η Προεδρία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει έναν πιο σταθερό ενεργειακό τομέα της ΕΕ για να προετοιμαστεί για μια ομαλή, οικονομικά αποδοτική και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Θα συνεχίσει τις εργασίες για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (κανονισμός ΔΕΔ-Μ) και θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν. Η Προεδρία προτίθεται επίσης να αρχίσει να επεξεργάζει τις προτάσεις της δέσμης μέτρων «Fit for 55».

Σχετικά με τα ψηφιακά ζητήματα, ο υπουργός Δημόσιας Διοίκησης Μπόστιαν Κόρινκ δήλωσε ότι η Προεδρία θα εργαστεί για τον κανονισμό περιαγωγής και τον νόμο περί διακυβέρνησης δεδομένων, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν. Η εξεύρεση μιας γενικής προσέγγισης σχετικά με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την ψηφιακή ταυτότητα και την αναθεώρηση της οδηγίας για τα NAK βρίσκεται επίσης ψηλά στην ημερήσια διάταξή τους.

Όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική, ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας Ζντράβκο Ποτιβάλσεκ δήλωσε ότι η Προεδρία θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή της επερχόμενης εκσυγχρονισμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιομηχανία, εστιάζοντας ιδίως στα ζητήματα ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, μιας ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας και των δίδυμων ψηφιακών και πράσινων μεταβάσεων. Η Προεδρία θα παρακολουθεί επίσης προσεκτικά την εφαρμογή της στρατηγικής για τις ΜΜΕ, δήλωσε ο υπουργός.

Όσον αφορά την έρευνα, η υπουργός Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού Simona Kustec δήλωσε στους ευρωβουλευτές ότι οι ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, η διεθνής συνεργασία και η ισότητα των φύλων θα αποτελέσουν προτεραιότητες της Προεδρίας. Η Προεδρία θα επιδιώξει να ολοκληρώσει τη νομοθετική διαδικασία για την κοινή επιχείρηση υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, για τις κοινές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για τη Μετρολογία, ανέφερε.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθροΔιπλασιάστηκε
Επόμενο άρθροΑπάντηση

Τελευταία άρθρα

Σημεία

Προειδοποίηση

Ανθεκτικές

Εντολή