GR FR DE ES EN
33.2 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Πέμπτη, 5 Αυγούστου, 2021

Σημαντική

Διαβάστε ακόμη

Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα βοηθήσει τις περιφέρειες να ανακάμψουν από την κρίση του Covid, μειώνοντας παράλληλα τις ανισότητες, καθιστώντας τις πιο πράσινες και δημιουργώντας θέσεις εργασίας.

Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες εξακολουθούν να αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς και η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής παραμένει μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ. Σε μια εποχή που η πανδημία έχει επιδεινώσει την κατάσταση, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει 243 δισεκατομμύρια ευρώ για την περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής της την περίοδο 2021-2027 (σε τιμές 2018).

Η χρηματοδότηση θα στηρίξει τη δράση για το κλίμα, τα κοινωνικά προγράμματα και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα για Κοινωνική Ευρώπη

Ανανέωση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ

Κατά τη διάρκεια συνόδου ολομέλειας τον Ιούνιο του 2021 , το Κοινοßούλιο ενέκρινε δέσμη μέτρων συνοχής, συμπεριέλαßαν τα κύρια περιφερειακά ταμεία , το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής και τον Ευρωπαϊκό Εδαφικό Στόχο της περιφερειακής πολιτικής (Interreg), καθώς και ένα σύνολο στόχων για τα ταμεία – τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων.

Στήριξη της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης στις περιφέρειες της ΕΕ

Η νέα πολιτική συνοχής θα πρέπει να απλουστεύσει τις διαδικασίες, να καταστήσει τις επενδύσεις πιο αποτελεσματικές και να ευθυγραμμιστεί με τη μετάβαση των περιφερειών σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και της ανάκαμψης από την κρίση του Covid-19.

Ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης θα διανείμει έργα που προωθούν την έξυπνη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία. Στο μέλλον, η πολιτική συνοχής της ΕΕ θα πρέπει:

Ανακατεύθυνση τουλάχιστον του 30% της περιφερειακής χρηματοδότησης στη δράση για το κλίμα
Σεβασμός των περιβαλλοντικών στόχων, του κλίματος, της βιοποικιλότητας και της κυκλικής οικονομίας
Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
Παροχή εξατομικευμένης στήριξης σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, νησιά και ερημωμένες περιοχές
Εστίαση στην έρευνα και την καινοτομία
Διάθεση τουλάχιστον του 8% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη
Η πυρηνική ενέργεια και τα ορυκτά καύσιμα εξαιρούνται, εκτός από τα έργα αντικατάστασης του άνθρακα με φυσικό αέριο, τα οποία είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για να βοηθηθεί η ανάκαμψη των περιφερειών από την κρίση του Covid, τα κονδύλια αναμένεται να στηρίξουν τον πολιτισμό, τον βιώσιμο τουρισμό, την ψηφιοποίηση, καθώς και να παρέχουν πιο ανθεκτικά συστήματα δημόσιας υγείας.

Χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης και συνεργασίας
Η χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχής προέρχεται εν μέρει από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και από το Next Generation EU, δέσμη μέτρων ανάκαμψης για τη στήριξη των χωρών της ΕΕ που πλήττονται από την πανδημία Covid-19.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Δημιουργήθηκε το 1975
Αποσκοπεί στην αποκατάσταση των περιφερειακών ανισορροπιών, στη στήριξη περιοχών των οποίων η ανάπτυξη υστερεί και στη μετατροπή των βιομηχανικών περιοχών που μειώνονται
Στήριξη των περιφερειών που πάσχουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα
Διαπεριφερειακό
Κυκλοφόρησε το έτος 1990
Βοηθά στη διασυνοριακή υγεία, πράσινα και άλλα έργα
Στήριξη των διασυνοριακών, διακρατικών, διαπεριφερειακής συνεργασίας και των εξόχως απόκεντρων περιοχών
Θα παράσχει χρηματοδότηση για τη δράση για το κλίμα και τα κοινωνικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας υγείας, καθώς και για μικρά έργα
Το Ταμείο Συνοχής
Ιδρύθηκε το 1994
Υποστηρίζει περιβαλλοντικά και διευρωπαϊκά έργα δικτύου
Χρηματοδοτεί έργα που εμπίπτουν στο στόχο «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή της απασχόλησης»
Πηγαίνει σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες των χωρών της ΕΕ με ακαθάριστο εθνικό εισόδημα κάτω από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ
Άλλες χρηματοδοτικές στήριξη για τις περιφέρειες

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου γιατο κλίμα , το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης έχει ως στόχο να στηρίξει εδάφη που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα και πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης τον Μάιο του 2021, το οποίο θα λάβει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την την 2021-2027 και 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές περιφέρειες θα λάβουν βοήθεια μέσω του ReactEU, του νέου μέσου που θα βοηθήσει τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθροΕπανεξελέγη
Επόμενο άρθροΒόμβα

Τελευταία άρθρα