GR FR DE ES EN
34.8 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου, 2021

Βελτίωση

Διαβάστε ακόμη

Η ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, αν και η χρηματοδότηση και η νομοθεσία για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως τα τρόφιμα, οι ασθένειες, ο καθαρός αέρας και πολλά άλλα.

Γιατί απαιτούνται πολιτικές υγείας σε επίπεδο ΕΕ

Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για την οργάνωση και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης. Ο ρόλος της ΕΕ είναι να συμπληρώνει και να στηρίζει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων, στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και στην πορεία προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη.

Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας και η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των αγαθών στην εσωτερική αγορά απαιτούν τον συντονισμό των θεμάτων δημόσιας υγείας. Η πολιτική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία έχει βοηθήσει τις χώρες να συγκεντρώσουν πόρους και να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις, όπως η μικροβιακή αντοχή, οι χρόνιες ασθένειες που μπορούν να προληφθούν και ο γηράσκων πληθυσμός.

Η ΕΕ εκδίδει συστάσεις και διαθέτει νόμους και πρότυπα για την προστασία των ανθρώπων, καλύπτοντας προϊόντα και υπηρεσίες υγείας (όπως φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ηλεκτρονική υγεία) και ασθενείς (κανόνες για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη).

Κορονοϊός
Κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19, η ΕΕ συνεργάστηκε με τα κράτη μέλη για την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, διασφαλίζοντας την παροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας και ιατρικών προμηθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη, κινητοποιώντας πόρους, υποστηρίζοντας την έρευνα και την καινοτομία για αποτελεσματικές θεραπείες, συντονίζοντας τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τα ταξίδια και εξετάζοντας την ανάπτυξη εμβολίων.

Ενισχυμένο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία

Οι πολιτικές για την υγεία χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος της ΕΕ γιατην υγεία, το οποίο ενθαρρύνει τη συνεργασία και προωθεί στρατηγικές για την καλή υγεία και την υγειονομική περίθαλψη.

Η έξαρση του κορονοϊού κατέδειξε την ανάγκη οι χώρες της ΕΕ να συνεργάζονται καλύτερα και να συντονίζονται σε περιόδους κρίσης. Σε ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, οι ευρωβουλευτές επέμειναν στη δημιουργία ενός νέου αυτόνομου ευρωπαϊκού προγράμματος για την υγεία.

Ανταποκρινόμενη στην έκκληση του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία με την ονομασία EU4Health, το οποίο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2021. Το πρόγραμμα αξίας 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ αποσκοπεί στην κάλυψη των κενών που αποκάλυψε η πανδημία και στη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, καθώς και στην προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικήςπερίθαλψης.

Το νέο πρόγραμμα EU4Health επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες:

Προστασία των ανθρώπων από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία
Διάθεση φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών και οικονομικά προσιτών
Ενίσχυση των συστημάτων υγείας και του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
Άλλα κονδύλια για θέματα υγείας παρέχονται από το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+) , την πολιτική συνοχής της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθροΕπαναπαύεται
Επόμενο άρθροΑπειλή

Τελευταία άρθρα

Ρεκόρ

Εκδηλώσεις

Ταξίδι