GR FR DE ES EN
7.6 C
Athens

Εφημερίδα - Ανθρώπινα Νέα ©

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

Βελτίωση της δημόσιας υγείας: Εξηγούνται τα μέτρα

Διαβάστε ακόμη

Η ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, αν και η χρηματοδότηση και η νομοθεσία για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως τα τρόφιμα, οι ασθένειες, ο καθαρός αέρας και πολλά άλλα.

Γιατί απαιτούνται πολιτικές υγείας σε επίπεδο ΕΕ

Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για την οργάνωση και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης. Ο ρόλος της ΕΕ είναι να συμπληρώνει και να στηρίζει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων, στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και στην πορεία προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη.

Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας και η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των αγαθών στην εσωτερική αγορά απαιτούν τον συντονισμό των θεμάτων δημόσιας υγείας. Η πολιτική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία έχει βοηθήσει τις χώρες να συγκεντρώσουν πόρους και να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις, όπως η μικροβιακή αντοχή, οι χρόνιες ασθένειες που μπορούν να προληφθούν και ο γηράσκων πληθυσμός.

 

Σε όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της Ένωσης διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας
Άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νομική βάση για την πολιτική υγείας της ΕΕ

Η ΕΕ εκδίδει συστάσεις και διαθέτει νόμους και πρότυπα για την προστασία των ανθρώπων, καλύπτοντας προϊόντα και υπηρεσίες υγείας (όπως φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ηλεκτρονική υγεία) και ασθενείς (κανόνες για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη).

Κορονοϊός

Κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19, η ΕΕ συνεργάστηκε με τα κράτη μέλη για την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, διασφαλίζοντας την παροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας και ιατρικών προμηθειών σε ολόκληρη την Ευρώπη, κινητοποιώντας πόρους, υποστηρίζοντας την έρευνα και την καινοτομία για αποτελεσματικές θεραπείες, συντονίζοντας τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τα ταξίδια και εξετάζοντας την ανάπτυξη εμβολίων.

 

Ενισχυμένο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία

Οι πολιτικές για την υγεία χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος της ΕΕ γιατην υγεία, το οποίο ενθαρρύνει τη συνεργασία και προωθεί στρατηγικές για την καλή υγεία και την υγειονομική περίθαλψη.

Η έξαρση του κορονοϊού κατέδειξε την ανάγκη οι χώρες της ΕΕ να συνεργάζονται καλύτερα και να συντονίζονται σε περιόδους κρίσης. Σε ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, οι ευρωβουλευτές επέμειναν στη δημιουργία ενός νέου αυτόνομου ευρωπαϊκού προγράμματος για την υγεία.

Ανταποκρινόμενη στην έκκληση του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία με την ονομασία EU4Health, το οποίο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2021. Το πρόγραμμα αξίας 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ αποσκοπεί στην κάλυψη των κενών που αποκάλυψε η πανδημία και στη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, καθώς και στην προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το νέο πρόγραμμα EU4Health επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες:

Προστασία των ανθρώπων από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία
Διάθεση φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών και οικονομικά προσιτών
Ενίσχυση των συστημάτων υγείας και του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Άλλα κονδύλια για θέματα υγείας παρέχονται από το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+) , την πολιτική συνοχής της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

Οργανισμοί της ΕΕ

Αυτοί οι εξειδικευμένοι οργανισμοί της ΕΕ εργάζονται για να διασφαλίσουν καλύτερη υγεία και υγιέστερους και ασφαλέστερους χώρους εργασίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Η ΕΕ ρυθμίζει την έγκριση και την ταξινόμηση των φαρμάκων μέσω του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού δικτύου φαρμάκων, μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων,των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόλις διατεθεί στην αγορά, η ασφάλεια των εγκεκριμένων προϊόντων εξακολουθεί να παρακολουθείται.

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες της ΕΕ που καλύπτουν φάρμακα για παιδιά, σπάνιες ασθένειες, προϊόντα προηγμένης θεραπείας και κλινικές δοκιμές. Η ΕΕ διαθέτει επίσης κανόνες για την καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων και για τον έλεγχο του εμπορίου φαρμάκων.

Το 2017 εγκρίθηκαν από τους ευρωβουλευτές νέοι κανόνες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως οι καρδιακές βαλβίδες ή ο εργαστηριακός εξοπλισμός, προκειμένου να συμβαδίσει με την επιστημονική πρόοδο, να βελτιωθεί η ασφάλεια και να διασφαλιστεί καλύτερη διαφάνεια.

Καθώς οι κανόνες για τη χρήση ιατρικής κάνναβης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το Κοινοβούλιο ζήτησε μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση και μια κατάλληλα χρηματοδοτούμενη επιστημονική έρευνα το 2019.

Υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) διασφαλίζει ότι τα άτομα που ζουν στην ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής – είτε πρόκειται για επαγγελματικό ταξίδι, διακοπές ή σπουδές στο εξωτερικό – σε όλες τις χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Η απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να παρέχεται υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος (δωρεάν σε ορισμένες χώρες) με τους ασφαλισμένους στη χώρα αυτή.

Προώθηση της υγείας και αντιμετώπιση ασθενειών

Η ΕΕ εργάζεται για την προώθηση της υγείας και την πρόληψη ασθενειών σε τομείς όπως ο καρκίνος, η ψυχική υγεία και οι σπάνιες ασθένειες και παρέχει πληροφορίες σχετικά με ασθένειες μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Η καταπολέμηση του καρκίνου ήταν πάντα προτεραιότητα της ΕΕ. Η ΕΕ επενδύει κεφάλαια σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης, θεσπίζει νομοθεσία και συμπληρώνει τις προσπάθειες των κρατών μελών με την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Φεβρουάριο του 2021 ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οποίο ονομάζεται Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου.

Η κατανάλωση καπνού ευθύνεται για σχεδόν 700.000 θανάτους κάθε χρόνο στην ΕΕ. Η επικαιροποιημένη οδηγία της ΕΕ για τον καπνό,με στόχο να καταστούν τα προϊόντα καπνού λιγότερο ελκυστικά για τους νέους, άρχισε να εφαρμόζεται το 2016. Η σύσταση του Συμβουλίου για το περιβάλλον χωρίς καπνό του 2009 καλεί τις χώρες της ΕΕ να προστατεύσουν τους ανθρώπους από το να εκτίθενται στον καπνό του τσιγάρου σε δημόσιους χώρους και στην εργασία.

Περίπου 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πλήττονται από σπάνιες και σύνθετες ασθένειες. Για να βοηθήσει στις διαγνώσεις και τις θεραπείες, η ΕΕ δημιούργησε τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς (ΕΔΑ) το 2017. Τα 24 υφιστάμενα εικονικά δίκτυα συγκεντρώνουν ειδικούς από διάφορες χώρες που εργάζονται σε διάφορα θέματα, για παράδειγμα σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών ή την πρόληψη της μικροβιακής αντοχής.

Η μικροβιακή αντοχή (ΜΙΚΡΟ) αυξάνεται, λόγω της υπερβολικής χρήσης αντιβιοτικών, της ακατάλληλης διάθεσης φαρμάκων ή της έλλειψης ανάπτυξης νέων ουσιών. Προκαλεί περίπου 33.000 θανάτους ετησίως στην ΕΕ. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το 2017 κατά της μικροβιακής αντοχής αποσκοπεί στην προώθηση της ευαισθητοποίησης και της καλύτερης υγιεινής, καθώς και στην τόνωση της έρευνας. Το 2018 εκδόθηκε νέος κανονισμός για τα κτηνιατρικά φάρμακα, για τον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών στη γεωργία και την ανάσχεση της εξάπλωσης των αντιστάσεων από τα ζώα στον άνθρωπο.

Αρκετές χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν εστίες ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια, όπως η ιλαρά, λόγω ανεπαρκών ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε το 2018, οι ευρωβουλευτές ζητούν ένα καλύτερα ευθυγραμμισμένο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεγαλύτερη διαφάνεια στην παραγωγή εμβολίων και κοινές αγορές για τη μείωση των τιμών.

Καθαρότερος αέρας, καθαρότερο νερό

Η κακή ποιότητα του αέρα είναι η νούμερο ένα περιβαλλοντική αιτία πρόωρου θανάτου στην Ευρώπη. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η ΕΕ έχει αναλάβει δράση για τον έλεγχο των εκπομπών επιβλαβών ουσιών. Το 2016 εγκρίθηκε νέα οδηγία για τον καθορισμό αυστηρότερων εθνικών ορίων εκπομπών για τους βασικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους,όπως τα οξείδια του αζώτου, για τη μείωση κατά το ήμισυ των επιπτώσεών τους στην υγεία σε σύγκριση με το 2005.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα της ΕΕ προστατεύει τα ύδατα της ΕΕ και αφορά όλα τα χερσαία και επιφανειακά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των ποταμών, των λιμνών και των παράκτιων υδάτων.

Τα ύδατα κολύμβησης παρακολουθούνται για βακτήρια από τις χώρες της ΕΕ μέσω της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης. Η ΕΕ επικαιροποιεί επίσης την οδηγία της για το πόσιμο νερό για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, καθώς και της πρόσβασης σε αυτό, μειώνοντας παράλληλα τα απόβλητα που προκαλούνται από την κατανάλωση νερού.

Ασφαλές φαγητό

Η ΕΕ διαθέτει κανόνες που εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διανομής τροφίμων. Το 2017, οι επίσημες επιθεωρήσεις σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα ενισχύθηκαν.

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες υγιεινής για:

τρόφιμα ζωικής προέλευσης
μόλυνση των τροφίμων (καθορισμός μέγιστων επιπέδων για τους ρύπους, όπως τα νιτρικά άλατα, τα βαρέα μέταλλα ή οι διοξίνες)
νέα τρόφιμα (που παράγονται από μικροοργανισμούς ή με νέα πρωτογενή μοριακή δομή)
υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (όπως υλικά συσκευασίας και επιτραπέζια σκεύη).
Η ΕΕ διαθέτει επίσης ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο για την καλλιέργεια και την εμπορία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές και τα τρόφιμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και έχει αντιταχθεί στα σχέδια για την έγκριση νέων γενετικά τροποποιημένων φυτών, όπως η σόγια.

Το 2019, οι ευρωβουλευτές πρότειναν έκθεση σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της βιώσιμης χρήσης των φυτοφαρμάκων και υποστήριξαν την έκθεση της ειδικής επιτροπής που υποστηρίζει πιο διαφανείς διαδικασίες αδειοδότησης.

Με περισσότερους καταναλωτές να αγοράζουν βιολογικά τρόφιμα, η ΕΕ επικαιροποίησε τους κανόνες της για τη βιολογική γεωργία το 2018, ώστε να υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι και καλύτερη πρόληψη της μόλυνσης.

Τον Μάιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιωσιμότητα των τροφίμων, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση ασφαλών, θρεπτικών και υγιεινών τροφίμων.

Υγιείς χώροι εργασίας

Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την προστασία σας στον χώρο εργασίας, επιτρέποντας παράλληλα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρότερες διατάξεις. Υπάρχουν ειδικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού, την προστασία των εγκύων και των νέων εργαζομένων και την έκθεση σε θόρυβο ή ειδικές ουσίες, όπως καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

Το γηράσκων εργατικό δυναμικό της Ευρώπης και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης δημιουργούν προκλήσεις για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Το 2018, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν μέτρα για τη διατήρηση και την επανένταξη εργαζομένων με τραυματισμούς ή χρόνια προβλήματα υγείας στον χώρο εργασίας. Αυτό περιλάμβανε τη βελτίωση της προσαρμογής των χώρων εργασίας μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων, την εξασφάλιση ευέλικτων συνθηκών εργασίας και την παροχή υποστήριξης στους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της παροχής πρόσβασης σε ψυχολόγο ή θεραπευτή.

Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον ευρωπαϊκό νόμο για την προσβασιμότητα το 2019. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι τα καθημερινά προϊόντα και οι βασικές υπηρεσίες – όπως smartphones, υπολογιστές, ηλεκτρονικά βιβλία, εισιτήρια, μηχανήματα check-in και ΑΤΜ – είναι προσβάσιμα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2020, το Κοινοβούλιο ζήτησε μια νέα ολοκληρωμένη και φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020, η οποία θα ενσωμακώνει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και τους τομείς και θα διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την απασχόληση, τις δημόσιες συγκοινωνίες και τη στέγαση. Τον Μάρτιο του 2021 η Επιτροπή ενέκρινε νέα στρατηγική για την περίοδο 2021-2030, προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να βελτιώσουν περαιτέρω τα δικαιώματα και τη συμμετοχή των ατόμων που ζουν με αναπηρίες.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία άρθρα